Lån

Veksten i forbrukslån dempes noe, men har fortsatt en årsvekst på 10,5 prosent per 3. kvartal

Forbrukslån i banker og finansieringsforetak i Norge har vært sterk de siste årene og til dels mye høyere enn den generelle kredittveksten til personkunder og husholdninger de siste årene. Tolvmånedersveksten i det norske markedet var 10,5 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Dersom man justerer for salg av porteføljer var veksten ca. 12 prosent skriver Finanstilsynet.