Forsikring

Eika Skadeforsikring Q3 2018: fortsetter med god premievekst, men resultatet er noe ned sammenliknet med samme kvartal i fjor

Økningen i netto premieinntekter ble på 13% i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Skadeprosenten er opp 4,5 prosent til 57,6 prosent i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt ble 114 millioner som er ned fra 130 millioner i samme periode i 2017. Dette tilsvarer en reduksjon på 16 millioner.

Forsikring

SpareBank 1 Skadeforsikring per 3. kvartal 2018 viser en combined ratio for egen regning på 88,9% hittil i år

SpareBank 1 Skadeforsikring per 3. kvartal 2018 viser en combined ratio for egen regning på 88,9% og selskapet økte premieinntektene med 5,6% hittil i år. I 3. kvartal oppnådde selskapet et resultat etter skatt på 239 millioner. Hittil i år ble resultatet 557 millioner, noe som er 140,6 millioner lavere enn ved samme periode i fjor.

Forsikring

Hovedtall 3. kvartal 2018 – Tryg øker premievolumene i Norge

Tryg konsernets resultat i 3. kvartal er opp fra 2. kvartal, men noe ned i forhold til samme periode i fjor. Finansresultatet for 3. kvartal trekker resultatene opp. Tryg øker premievolumene i Norge, noe som blant annet skyldes porteføljeoppkjøp, samt høyere priser og en generell positiv trend i næringsmarkedet. Tryg Norge øker Combined Ratio i 3. kvartal til 89,2%, hovedsakelig grunnet en høyere skadeprosent.