Kunde og Marked

Bankene motvirker fallende inntekter med reduksjon i kostnader

Over de siste 7 kvartalene har netto renteinntekter falt med ca. 3,4 milliarder kroner, og «sum inntekter» med 17 milliarder kroner for bankene.

Bankene klarer ikke å kompensere for fallende renteinntekter med andre inntekter fullt ut, så derfor jobbes det med å redusere kostnadene. Kvartalsinntektene fra netto renteinntekter har falt fra 24,2 milliarder kroner i 4. kvartal 2019 til 20,8 milliarder kroner i 2. kvartal 2021.

Mens totale inntekter har falt med 17 milliarder kroner, har kostnadene falt med 13,6 milliarder kroner i samme tidsperiode. Dette gir også, i sum, en svakt fallende kurve på «resultat før tap». Hovedårsaken til bankenes fallende rentenetto er økt konkurranse på bankenes hjemmebane.

Trenden i dagens bankmarked er at flere banker utøker sitt territorium til andre områder, som igjen øker konkurransen. Vi vil nok med all sannsynlighet se en fortsettelse av denne trenden med pressede marginer, banker som forsøker å kompensere med andre inntekter og fortsatt digitalisering med reduserte kostnader og bedre service som hovedmål.

Tabell: Kvartalstall for resultatregnskaper til banker aggregert til nasjonalt nivå. Alle resultattall i millioner NOK. Alle nøkkeltall i prosent (%).

 

Grafer: Kvartalstall for resultatregnskaper til banker aggregert til nasjonalt nivå. Alle resultattall i millioner NOK.

 

Kilder: SSB, earlyWarning

Legg igjen en kommentar