Makro og bankmarked

Danske Bank Norge øker sterkt i PM, mens Nordea Norge gjør det samme i BM

Gjennom 2020 har de tre store, utenlandske bankene i Norge hatt svært varierende resultater. Danke Bank med sterk vekst på PM utlån, Nordea med sterk vekst på BM utlån, mens Handelsbanken leverer jevnt over bra.


Hovedtall for Norge for Danske Bank, Nordea og Handelsbanken. Tallene er for hele 2019 og 2020.

Danke Bank i Norge er blant bankene som har Norges høyeste veksttakt i privatmarkedet (PM) på 11,7 % i 2020. Banken tar markedsandeler i Norge, da den sammenlignbare nasjonale veksten var på 5,3 %. For bedriftsmarkedet (BM) er situasjonen den at banken taper markedsandeler, med en nedgang i utlånsvolum på -0,7 %.
Banken tar 581 millioner i nye tap i 4. kvartal og hele 5,46 milliarder i 2020. Dette gir et tap på 1,44 milliarder norske kroner.

Nordea Norge øker sterkt i utlånsmarkedet for BM, med en vekst på 19,4 % i segmentet kalt «business banking». I PM-segmentet kalt «personal banking» øker banken med 6,0 prosent som er noe over den nasjonale veksten på 5,3%. Summerer man tapene i begge disse segmentene blir tapene 1,46 milliarder norske kroner.

Handelsbanken Norge får en PM-vekst i 2020 på 5,6 % og er dermed over den nasjonale markedsveksten, mens BM-veksten var på 0,4% for 2020. Banken øker tapene med 40 millioner i 4. kvartal og ender opp med et akkumulert tap på 276 millioner norske kroner

Kilder: Bankenes finansrapporter

Legg igjen en kommentar