Lån

Sterk utlånsvekst i Viken-byene

Siste oppdaterte tall fra SSB viser et utlånsvolum til husholdningene fra banker og kredittforetak, finansieringsselskaper og livselskaper på 3511 milliarder kroner i Norge.

Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 5,2% per februar 2021. Veksten i Norge har vært på om lag dette nivået siden november i fjor. Denne veksten ble drevet av boliglånsvolumet, som igjen ble drevet opp av økt omsetning av bolig og økte boligpriser i 2020.

Volumutvikling og vekst for lån til husholdningene – PM utlån

Av tabellen under er det tydelig at byene rundt Viken og i Trondheim har størst årsvekst per februar 2021. Motsatt er det for byene sør og vest i landet. Stavanger er relativt lav med en vekst på 2,2% siste tolv måneder, mens Trondheim vokser med 7,9%.

Rangering etter utlånsvekst og PM utlånsvolum for et utvalg byer i Norge per februar 2021.

Kilder: SSB, earlyWarning

Legg igjen en kommentar