Lån

Veksten i forbrukslån dempes noe, men har fortsatt en årsvekst på 10,5 prosent per 3. kvartal

Forbrukslån i banker og finansieringsforetak i Norge har vært sterk de siste årene og til dels mye høyere enn den generelle kredittveksten til personkunder og husholdninger de siste årene. Tolvmånedersveksten i det norske markedet var 10,5 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Dersom man justerer for salg av porteføljer var veksten ca. 12 prosent skriver Finanstilsynet.

Lån

Gjeldsveksten i husholdningene reduseres og det påvirker markedsutviklingen på utlån i fylkene

12 mnd veksten i relevante totale utlån* til husholdningene i Norge var på 6,7 prosent per kv. 2 2018. På nasjonalt nivå hadde, ifølge SSB, bankene en årsvekst på 8,5 prosent og finansieringsforetakene en vekst på 10,1 prosent, mens veksten i kredittfortakene lå på 4,8 prosent og lån overført til livselskaper kun på 0,1 prosent. Den dempede veksten slår også ut i en lavere vekst på fylkesnivå per 2. kv 2018.