Kunde og Marked

1. kvartal: Svakt synkende utlånstrend i bedriftsmarkedet for DNB

DNB BM (SME) leverer en årsvekst på 7,5 prosent, noe som er cirka 1 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittsveksten i 2018.

DNB BM har et utlånsvolum i Norge på 315,5 milliarder. Dette inkluderer SME-segmentet. Tolvmånedersveksten på 7,5% ligger 1,5 prosentpoeng over den nasjonale veksten. Tolvmånedersveksten i Norge for ikke-finansielle selskaper ble 6,0 % når man tar med lån fra banker og kredittselskaper. Tolvmåneders innskuddsvekst ble 2,5 %, og en innskuddsdekning BM (SME) på 68,3 %.

Kort om DNB Bank sitt konsernresultat:

DNB-konsernet leverer et kvartalsresultat på 7 582 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 1 929 millioner sammenlignet med første kvartal, 2018. Samtidig hadde konsernet en profitt på 5 349 millioner, tilsvarende en nedgang på 18 millioner kroner fra fjoråret. Ser man resultatet i sammenheng med forrige kvartal, sank profitten med 219 millioner. Inntektene øker altså mer enn utgiftene.

Kilder: DNB kvartalsrapport, earlyWarning

Legg igjen en kommentar