Lån

Etter 2,5 år med fallende vekst øker husholdningenes vekst i boliglån igjen

Husholdningenes utlån*) utgjorde 3135 milliarder ved utgangen av oktober. I samme periode utgjorde boliglån 2762 milliarder. Etter en periode med fallende vekst i boliglån, øker nå veksten i boliglån. Veksten i boliglån ligger per oktober på 5,4%. Boliglånsandelen tilsvarer 88,1% av husholdningenes utlån. Denne andelen har vært relativt stabil på 87-88% siden 2014.

Veksten i boliglån øker igjen siden 2. halvår 2018

Gjeldsøkningen i husholdningene var spesielt høy i perioden 2015-2017. I løpet av 2018 har vi sett en stadig synkende gjeldsvekst. Veksten ligger nå på 6,5% *) per oktober 2018.

 


Figur 1: Husholdningenes utlån i banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livforsikringsselskaper i perioden 2014 til oktober 2018.

Figur 2: Husholdningenes boliglån i banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livforsikringsselskaper i perioden 2014 til oktober 2018.

I oktober 2015 var boliglånsveksten hele 8,9% på årsbasis, og i perioden frem til juni 2018 har veksten avtatt jevnt og trutt til 4,7%. Siden 2. halvår 2018 øker veksten i boliglån for husholdningene og ligger per oktober 2018 på 5,4%.

Husholdningenes  boliglånsvekst er 1,1 prosentpoeng lavere enn totalveksten. Differensen ligger hovedsaklig i at usikrede lån vokser noe raskere enn boliglån.

Andre relevante saker om emnet
1) Hovedtrekkene i SSB sin levekårsundersøkelse for boutgifter og husleie viser at huseiere har hatt en gjennomsnittlig nedgang i totale bokostnader, inkludert en reduksjon i renteutgifter på 11585 kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 27 prosent sammenliknet med 2012 målt i 2018 kroner.

2) Gjeldsveksten i husholdningene flater ut, samtidig er det relativt store variasjoner i gjeldsvekst på fylkesnivå

2) Forbrukslån i banker og finansieringsforetak i Norge har vært sterk de siste årene og til dels mye høyere enn den generelle kredittveksten til personkunder og husholdninger de siste årene. Tolvmånedersveksten i det norske markedet var 10,5 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Dersom man justerer for salg av porteføljer var veksten ca. 12 prosent skriver Finanstilsynet.

3) Det er nå Eikabankene som har den største prosentvise veksten på utlån i personmarkedet. Internettbankene opplever en tydlig reduksjon i utlånsveksten og de ligger nå på linje med lokal- og regionsbankene. På innskuddssiden i personmarkedet er det de større regionsbankene som har den største veksten, mens Eikabankene leverer den laveste veksten i personmarkedet.

*) Relevant K2/Utlån husholdninger med følgende finansieringkilder: banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livforsikringsselskaper

Kilder: SSB, earlywarning, Norges Bank, Finansrapporter
Abonner på nyhetsbrevet vårt