Lån

Utlånsvolumet i forbrukslånsmarkedet faller

Samtidig ser man en markant økning i andelen misligholdte forbrukslån.

Det fremkommer av Finanstilsynets nye rapport Utviklingen i forbruksgjeld 2020.

Figuren er hentet fra Finanstilsynets rapport Utviklingen i forbruksgjeld 2020.

Tolvmånedersveksten i forbrukslånsmarkedet var, ved utgangen av årets første halvår, 14 % lavere enn på samme tid i fjor (10,6 % lavere justert for foretakenes salg av misligholdte forbrukslån).

Figuren er hentet fra Finanstilsynet og viser «Mislighold over 90 dager i prosent av forbrukslån (inkl. forbrukslån i utlandet)».

Selv om utlånsvolumet synker, var misligholdsandelen til foretakene i Finanstilsynets utvalg på 13,4 %, noe som er 2,4 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av fjoråret.

For norske forbrukslånsbanker ser man en misligholdsandel på 19,6 %, 3,8 prosentpoeng høyere enn ved årsskiftet.

Nedgang i samlet usikret gjeld

Fra august til september sank den samlede usikrede gjelden med 0,7 %, eller 1,2 milliarder kroner, fra 180,4 milliarder kroner til 179,1 milliarder kroner, ifølge Gjedsregisteret. I oktober sank gjelden ytterligere, og ved utgangen av måneden var total usikret gjeld på 177,7 milliarder kroner. 

Ifølge nøkkeltall fra bankeide Norsk gjeldsinformasjon har nordmenn over 8,2 millioner usikrede lån. Disse fordeler seg på over 7,3 millioner rammekreditter, omtrent 761 000 nedbetalingslån og 144 000 faktureringskort.

3,2 millioner privatpersoner har usikret gjeld, og størsteparten av denne er rammekreditt (3,1 millioner personer). Nærmere 430 000 personer har nedbetalingslån, og 130 000 har faktureringskort.

Færre inkassokrav siden april

Koronakrisen har gitt en nedgang i antallet inkassokrav, ifølge Lindorff. Dette skyldes i stor grad omfattende bruk av betalings- og avdragsutsettelser, så vel som tilbakeholdne kreditorer.

I perioden 1. april til 1. september ble det både 5 % færre inkassokrav mot privatpersoner, og størrelsen på inkassokravene gikk ned med 14 %, sammenlignet med samme periode i 2019. Antallet inkassokrav på boliglån falt med hele 37 %, og krav fra offentlig sektor falt med 25 % mot samme periode i fjor.

Kilder: lindorff.no, norskgjeld.no, gjeldsregisteret.com,
finanstilsynet.no

Legg igjen en kommentar