Lån

Danske Bank og SpareBank 1-bankene har størst utlånsvekst i privatmarkedet

Danske Bank har en tolvmåneders utlånsvekst på 8,1 %, tett fulgt av SamSpar-bankene og de fire større SpareBank 1-bankene.

Danske Bank har i flere kvartaler økt sine markedsandeler i det norske privatmarkedet. Veksten i 2. kvartal var betydelig, men utgjorde til sammenligning kun halvparten av fjorårets vekst.

SamSpar-bankene som gruppe hever seg over andre grupperinger med en samlet vekst på 7,6 %. Sammen med internettbanker øker SamSpar-bankene veksten mest i forhold til veksten på samme tid i fjor.

I motsatt ende drar særlig DNB veksten ned. Banken hadde en vekst i personmarkedet på 1,5 % i 2. kvartal og taper dermed ytterligere markedsandeler.

 

Figur 1 viser bankgrupper og årsvekst per 2. kvartal 2020 vs. 2. kvartal 2019.

 

Figur 2 viser bankgrupper og årsvekst med økning i prosentpoeng.

Om bankgrupperingene

Vi har analysert og rangert grupper av banker og større landsdekkende banker etter tolvmånedersvekst i utlån i personmarkedet per 2. kvartal 2020, samt endringene fra samme periode i fjor. Se appendiks for informasjon om hvilke banker som tilhører de enkelte grupperingene og hvordan veksten er beregnet.

Merk at utvalget av Eika-banker når det gjelder utlån i PM er noe begrenset, men at trenden likevel er relativt klar.

Appendiks: bankgrupper i privatmarkedet

Vekstberegninger er basert på summerte volumer fra de bankene som har tilgjengelige PM-tall på utlån. Volumene er hentet fra utlåns- og innskuddsnotene til bankene. For utlån er også eventuelle lånevolumer overført til boligkreditt og til livselskaper inkludert.

Bankgrupperinger og banker i undersøkelsen:
– 4 større SpareBank 1 regionbanker: SB1-SR, SB1-SMN, SB1-SNN, SB1-Østlandet
– Større regionbanker: SB1-SR, SB1-SMN, SB1-SNN, SB1-Østlandet, SB Vest
SB Sør
– SamSpar-banker: SB1-Telemark, SB1-RingerikeHadeland, SB1-ØstfoldAkershus, SB1-Søre Sunnmøre, SB1-Gudbrandsdal, SB1-Nordvest,
SB1-BV
– Regionbanker unntatt SB1: SB Vest, SB Sør, SB Øst, SB Helgeland, SB Møre,
SB Sogn og Fjordane, Fana SB
– Eika-banker: Sparebanken DIN, Tolga-Os Sparebank, Totens Sparebank, Aurskog Sparebank, Odal Sparebank, Grue Sparebank, Sandnes Sparebank, Melhus Sparebank, Strømmen Sparebank, Jæren Sparebank, Sogn Sparebank
– Internettbanker: Gjensidige Bank, Storebrand Bank, BN Bank, Sbanken,
Landkreditt Bank, OBOS-Banken, KLP Banken

Kilder: SSB, finansrapporter
Abonner på nyhetsbrevet vårt