Lån

Veksten i forbrukslån dempes noe, men har fortsatt en årsvekst på 10,5 prosent per 3. kvartal

Forbrukslån i banker og finansieringsforetak i Norge har vært sterk de siste årene og til dels mye høyere enn den generelle kredittveksten til personkunder og husholdninger de siste årene. Tolvmånedersveksten i det norske markedet var 10,5 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Dersom man justerer for salg av porteføljer var veksten ca. 12 prosent skriver Finanstilsynet.

Samtidig som forbrukslånsmarkedet de siste årene har hatt en betydelig sterkere vekst enn den totale kredittveksten i husholdningene, var 12 måneders veksten i forbrukslån per kv. 3 2018 4,8 prosentpoeng lavere enn ved samme periode i fjor.


*Figur 1 viser forbrukslån i Norge og inkluderer 30 banker og finansieringsforetak som driver med forbruksfinansiering.
– Forbrukslån omfatter kredittkortlån og andre utlån uten sikkerhet.
Kilde: Finanstilsynet

Volumet på forbrukslån i Norge ligger per 3. kv. 2018 på 111,3 milliarder, noe som er en økning på 10,6 milliarder siden samme periode i fjor.

I appendiks finner man en kvartalsvis oversikt over utvalgte forbrukslånsbanker sin utvikling i 3 måneders utlånsvekst.


Figur 2 viser utviklingen i 12 månedersveksten av forbrukslån sett opp mot den totale veksten i kreditt (K2) for husholdninger, inkludert alle kredittkilder.

Fortsatt høye rentemarginer og en svak økning i tap gir relativt høy lønnsomhet i forbrukslån

«Rentemarginen på forbrukslån er høy sammenlignet med pantesikrede lån. Foretakene kan derfor tåle relativt høye tap og likevel oppnå god lønnsomhet. Tap på forbrukslån utgjorde 1,7 prosent av brutto utlån i første til tredje kvartal for foretakene samlet, en økning på 0,4 prosentpoeng fra tilsvarende periode i fjor. Misligholdet på forbrukslån er klart høyere enn for andre lån i banker og finansieringsforetak, og det har vært en økning det siste året. I første til tredje kvartal 2018 ble det solgt forbrukslånsporteføljer på om lag 3,9 mrd. kroner, mot 3,6 mrd. kroner i samme periode i fjor.» Finanstilsynet

Kredittkortgjelden er ned i forhold til samme periode i fjor


** Figur 3: Kredittkortgjeld er beregnet som en del av forbrukslånvolumet.
Kilde: Finanstilsynet

Kredittkortlån utgjorde 45 prosent av totale forbrukslån i Norge, mot 48 prosent ett år tidligere. Kredittkortgjelden er ned med 1,2 milliarder i forhold til 3. kv 2017, tilsvarende -2,25 prosentpoeng.

Sesongvariasjoner: En observasjon de siste tre årene er at kredittkortgjelden i andre og tredje kvartal har en tendens til øke, mens gjelden faller noe i første og fjerde kvartal.

Appendix: Utlånsvekst per kvartal for utvalgte forbrukslånsbanker


Figur 4: Oversikt over utvalgte forbrukslånsbanker sin utvikling i 3 måneders utlånsvekst.

Kilder: Finanstilsynet, finansrapporter forbrukslånsbanker, SSB, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt