Forsikring

Det strategiske partnerskapet mellom Danske Bank og Tryg gir fire gode synergieffekter

Den 12. november kom meldingen om at Tryg og Danske Bank inngår et strategisk partnerskap. Kostnadsbesparelser, distribusjonssynergier og samarbeid om digitale løsninger var drivkreftene bak avtalen.

– Dette er en viktig avtale for å styrke vår distribusjon, som er et ledd i Trygs 2020-strategi. Bank er en effektiv kanal for distribusjon av forsikringsprodukter, og vi har store forventninger til samarbeidet med Danske Bank, sier Trygs norske landssjef Espen Opedal.

Hovedgrunner til partnerskapet:

– Synergier og kostnadsbesparelser ved kapitalstyring.

Danske Bank med sin kompetanse og systemer skal bistå Tryg ved kapitalinvesteringer og bruk av finansielle instrumenter. Tryg skal fortsatt styre dette, det vil si hva og hvor de skal investere kapitalen, men Danske Bank skal stå for det tekniske ved investeringene og dermed sørge for at alle regler og lover overholdes.

– Besparelser ved administrasjon og gjennomføring av nye regulatoriske endringer.

Det antas at finanssektoren, inkludert forsikringsområdet, vil oppleve et økt press ved at stadig nye reguleringer og endringer av eksisterende vil øke i tiden fremover. Å holde tritt med reguleringer på en effektiv måte krever mye tid, krefter og penger på eksempelvis nye IT-systemer og administrative oppgaver. Disse ressursene ønsker Tryg heller å bruke på det de skal være gode på. Denne type oppgaver vil Danske Banks systemer og rutiner støtte Tryg med. Dette skal sikre at Tryg hele tiden er i stand til å følge reguleringer og rammebetingelser til en lavere kostnad enn om skulle implementert alt selv.

– Tryg styrker sin distribusjon

Danske Bank vil kunne tilby sine kunder attraktive forsikringsløsninger og nye digitale løsninger. Tryg vil på sin side styrke sin distribusjonskanal.

– Samarbeid om digitale løsninger

– Dette innebærer at Danske Bank og Tryg sammen skal utvikle digitale løsninger innenfor forsikring som skal komme kundene i begge selskapene til gode, sier Trond Mellingsæter, landssjef for Danske Bank Norge.

«Mellingsæter fremhever at både Danske Bank og Tryg har store visjoner om å skape sømløse kundeopplevelser og større trygghet gjennom innovasjon og digitalisering, og at partnerskapet mellom de to selskapene derfor er en god match.»

I Danmark har Danske Bank gjennom flere år samarbeidet med Topdanmark som er Tryg sin største konkurrent. Dette skal da avsluttes. Tryg har i mange år samarbeidet med Nordea som er en av Danske Bank sine største konkurrenter. Dette forholdet ser da også ut til å gå mot slutten.

Kilder: Pressemeldinger fra Tryg og Danske Bank, berlingske.dk
Abonner på nyhetsbrevet vårt