Lån

Gjeldsveksten i husholdningene reduseres og det påvirker markedsutviklingen på utlån i fylkene

12 mnd veksten i relevante totale utlån* til husholdningene i Norge var på 6,7 prosent per kv. 2 2018. På nasjonalt nivå hadde, ifølge SSB, bankene en årsvekst på 8,5 prosent og finansieringsforetakene en vekst på 10,1 prosent, mens veksten i kredittfortakene lå på 4,8 prosent og lån overført til livselskaper kun på 0,1 prosent. Den dempede veksten slår også ut i en lavere vekst på fylkesnivå per 2. kv 2018.

SSB-tallene viser en nedgang i 12 mnd vekst av relevante totale utlån* (K2) og den påvirker utvikling i markedet for PM lån i Norge.

PM utlån markedsstørrelse på nasjonalt nivå

*K2 husholdninger: Banker, Kredittforetak og Finansieringsselskaper, samt Livsforsikringsselskaper. Denne K2-størrelsen er brukt fordi den er mest relevant for tradisjonelle banker å sammenlikne seg med.

Volum av relevante totale utlån* for husholdningene fortsatte å øke i kv.2 2018, men 12 mnd veksten viser en nedgående trend siden desember 2017. I juni 2018 var nasjonalt volum på 3 069 mrd. kr. og veksten på 6,7 prosent. Dette tilsvarer en økning på 192 milliarder kroner siden utgangen av 2. kv 2017.

Likevel var det en øket vekst i det siste kvartalet isolert. 3 månedersveksten lå på 2,0 prosent. Økningen i 2. kvartal er en normal sesongvariasjon som forekommer hvert år. Den kvartalsvise veksten i kv. 2 2018 er noe lavere enn alle de tre siste årene for samme periode.

Markedsstørrelser på nasjonalt nivå fra ulike kredittkilder:

Ser man på de ulike kredittkildene for utlån til husholdningene er veksten per 2. kv 2018  drevet av høy vekst i lånevolumet fra banker og finansieringsforetak per kv. 2 2018.

– Banker: 1 520 mrd., 12 mnd vekst på 8,5 prosent;
– Kredittforetak: 1 426 mrd., 12 mnd vekst: 4,8 prosent;
– Finansieringsforetak: 79,3 mrd., 12 mnd vekst: 10,1 prosent;
– Livsforsikringsselskaper: 42,9 mrd., 12 mnd vekst: 0,1 prosent.

I det siste kvartalet økte utlånsvolumet fra banker med 48 mrd. kr. og det tilsvarer 3,3 prosent vekst. Utlånsvolumet fra finanseringsforetak økte med 3,7 mrd. kr. tilsvarende en vekst på 4,9 prosent i kv. 2 2018.

PM utlån markedsstørrelser per fylke – kv.2 2018

**PM utlån markedsstørrelser er beregnet etter earlyWarning sin modell, som er basert på kilder som SSB, likningsdata og justeringer. Dersom man ønsker videre nedbryting fordelt på kommuner og alderssegmenter, ta gjerne kontakt med oss. 

De største markedene er Oslo med 503,6 milliarder kroner og Akershus med 403,8 mrd. kr.

Den sterkeste 12 mnd veksten hadde Akershus (7,61%) og Oslo (7,58%) samt Trøndelag på 7,58 prosent.

Lavere kredittvekst på nasjonalt nivå er drevet av en noe lavere forbrukslånsvekst som følge av strammere regler og en lavere befolkningsutvikling i Norge. Dette gjelder også for fylkene i Norge som alle hadde en lavere 12 mnd vekst per kv. 2 2018 sammenliknet med samme periode i fjor.

3 mnd veksten per fylke følger den samme trenden som nasjonalt nivå og alle fylker hadde en høyere vekst i kv.2 2018 enn i kv.1 2018. Den sterkeste 3 mnd veksten var i Oslo med 2,34% og Akershus på 2,26 prosent.

Ytterligere informasjon om utlånsvekst i bankene:
– Les mer om benchmarks i utlånsvekst per kv.2 2018 her.

Kilder: SSB, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt