Kunde og Marked

Sbanken med negativ utlånsvekst for første gang

I første kvartal hadde Sbanken en utlånsvekst på -1,32 prosent. Størst prosentuell reduksjon hadde Vestlandet og Trøndelag. Årsveksten i privatmarkedet ble 6,26 prosent.

Reduserte utlånsvolumer på Vestlandet og i Trøndelag

For første gang i Sbankens historie kom et kvartal med negativ utlånsvekst. I første kvartal 2019 ble veksten på -1,32 prosent. Tendensen så man allerede i siste kvartal, 2018, da veksten falt til 0,5 prosent. I følge banken selv var  «konkurransesituasjonen i boliglånsmarkedet kompleks med sterk priskonkurranse. Dette hadde en dempende effekt på volumveksten i boliglån».


Tabell 1: Utlånsvekst og utlånsvolum per 1. kvartal 2019; 

Ser man på landsdelene*, så trakk særlig Vestlandet og Trøndelag ned. Sbanken klarte seg prosentvis best på Østlandet, med en volumnedgang på 0,33 prosent.


Figur 1: Sammenlikner tolvmåneders utlånsvekst per 1. kvartal 2019; Merk at Nordea-tallene også inkluderer Gjensidige Bank.

SBanken har hatt en årsvekst som er «midt i feltet»  blant et utvalg konkurrenter. Banken ligger noe over den nasjonale veksten** for utlån til husholdningene, som var 6,0 prosent per 1. kvartal 2019.

Utvikling i markedsandeler (privatmarkedet)

Sbanken har sine største utlånsmarkeder på Østlandet, etterfulgt av Vestlandet og Oslo. Det er også i disse områdene at Sbanken har sine største markedsandeler. Ser man på de siste 4 årene, har banken tatt markedsandeler i alle landsdeler. I Oslo har imidlertid markedsandelsveksten vært mindre og flatet ut. På grunn av volumreduksjonen i første kvartal falt markedsandelen i alle landsdelene. SBanken har nå en beregnet*** markedsandel på 2.45 prosent på landsbasis i personmarkedet.


Figur 2: Viser beregnet markedsandel i privatmarkedet for Sbanken  i perioden 31,12.2015 til 1. kvartal 2019;

Appendiks: Hovedtall Sbanken


Tabell 2: Hovedtall Sbanken 

*) Landsdeler: Østlandet: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold; Oslo; Sørlandet: Aust Agder
VestAgder; Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal; Trøndelag; Nord Norge: Nordland, Troms, Finmark

**) Utlån husholdninger i banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livforsikringsselskaper

***) Basert på tall fra Sbanken og geografisk nedbrutte markedsvolumer etter beregningsmodell basert på SSB

Kilder: SBanken, SSB, earlywarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt