Bolig

Skal gjøre det enklere å forholde seg til grønn etterspørsel

Som ledd i sitt veikart for grønn konkurransekraft lanserte Finans Norge i april en hub for grønne boliglån. Formålet er å bidra til en felles forståelse av bærekraft (ESG).

Arbeidet vil i stor grad dreie rundt følgende spørsmål:

  • Hvordan definere en energieffektiv bolig?
  • Hvor går grensen for «best practice»?
  • Hvordan måle energiforbedring på 30 %?

Veikart for grønn konkurransekraft innebærer

  • At finansnæringen innen 2030 skal omstilles til en bærekraftig, men fortsatt lønnsom, sektor.
  • At medlemmer av Finans Norge, store som små, deltar og forplikter seg til å jobbe sammen mot et lavutslippssamfunn.
  • At man arbeider for en felles forståelse for hva som definerer et bærekraftig tiltak, for eksempel et grønt boliglån.

Kartleggingsarbeidet vil, når ferdigstilt, legge viktige føringer for bankers produktutvikling av grønne boliglån. For selv om det allerede finnes en betydelig etterspørsel etter grønne billån, boliglån, obligasjoner, spare- og låneprodukter, er bærekraftsområdet preget av en manglende standardisering. Dette gjør det vanskelig for kunder å sammenligne og navigere blant produktene til de ulike leverandørene. Spesifikke retningslinjer vil gjøre dette betydelig enklere.

Mange banker tilbyr idag grønne boliglån, med blant annet DNB, KLP, Sparebank1 Østlandet, Kommunalbanken, Cultura Sparebank, Haugesund Sparebank og Sparebanken Øst som noen av tilbyderne.

Grønne boliglån har fordelaktige betingelser og tilbys av visse banker til låntagere som har en miljøvennlig bolig eller planlegger å gjøre denne miljøvennlig. Men mens noen banker krever at boligen er et såkalt «nullhus», krever andre en energimerking av boligen. Da blir innholdet i hva det vil si å være grønn, raskt utvannet.

Selv om grønne boliglån er i ferd med å bli en integrert del av privatmarkedet, vil tydelige prinsipper fra Finans Norge gjøre det enklere for både kunder og banker å orientere seg i det grønne skiftet. Arbeidet til Finans Norge er per dags dato forventet ferdigstilt ved slutten av 2019.

Appendiks: produktoversikt, grønne boliglån

Ifølge en større gjennomgang av Smarte Penger (her), er det Sparebank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal  som tilbyr de billigste grønne boliglånene, med 0 % rente første år (opptil 250 000 kroner). Lånerenten holder seg lav opp til et lånebeløp på 1 million kroner.

Gjennomgangen viser også følgende rentebetingelser for tilbydere av produkt i kategorien grønne boliglån for lånebeløp på 1 million kroner (merk at oversikten er datert til før hevingen av styringsrenten 21. mars i år):

Cultura Sparebank Miljøbolig I (nom. 2,40 %, eff. 2,47 %)

Cultura Sparebank Miljøbolig II (nom. 2,20 %, eff. 2,27 %)

DNB Grønt boliglån (nom 2,29 %, eff. 2,36 %)

Haugesund Sparebank (nom. 2,50 %, eff. 2,58 %)

KLP Grønt boliglån (nom. 2,30 %, eff. 2,38 %)

SpareBank 1 Hallingdal Valdres Miljølån (nom. 2,36 %, eff. 2,44 %)

SpareBank 1 Nordvest (nom. 2,20 %, eff. 2,26 %)

SpareBank 1 Østlandet (nom. 2,37 %, eff. 2,44 %)

Sparebanken Øst Grønt boliglån (nom. 1,79 %, eff. 1,86 %)

Storebrand Bærekraftig boliglån (nom. 2,19 %, eff. 2,26 %)

Kilder: Finans Norge, Smartepenger.no, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt