Lån

Større regionsbanker vokser mest i bedriftsmarkedet

I vår undersøkelse av utlånsvekst i bedriftsmarkedet* har kategorien «større SB1 regionsbanker» størst prosentvis vekst i 2018.

SME-segmentet i DNB gjør det også relativt godt, mens Eikabankene opplever en tydelig reduksjon i utlånsveksten sammenlignet med 2017.

Bankgrupperinger

I undersøkelsen har vi analysert og rangert grupper av banker og større nasjonale banker etter 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet* for 2018, og sett på endringer fra 2017. I appendiks er det listet hvilke banker som tilhører de enkelte gruppene og hvordan veksten er beregnet.

– De større bankene i SpareBank 1 hadde størst utlånsvekst, på 10,4 prosent. De var dermed også gruppen som økte veksten mest, med 5,4 prosentpoeng fra 2017.
– Handelsbanken hadde en oppgang på 4,4 prosentpoeng, et relativt stort løft sammenlignet med 2017.
– Eikabankene falt med 7,7 prosentpoeng sammenlignet med veksten i 2017.
– Danske Bank rapporterer en lav utlånsvekst, på 0,93 prosent.

Appendiks: Bankgrupper i bedriftsmarkedet*
Vekstberegninger er basert på summerte volumer fra bankene som har tilgjengelige BM-tall på utlån. Volumene er hentet fra utlåns- og innskuddsnotene til bankene. For utlån er det også inkludert eventuelle lånevolumer overført til næringskreditt.

* ) Bedriftsmarkedet inkluderer offentlig, altså konsern minus personmarkedet. Basert på bankenes utlånsnoter. Inkluderer også eventuelle lån overført til næringskredittselskaper. For DNB er det kun inkludert SME-markedet (Small Medium Sized Enterprises). Nordea har ikke tall på BM for Norge.

Bankgrupperinger og banker i undersøkelsen:
– 4 større SB regionsbanker: SB1-SR, SB1-SMN, SB1-SNN, SB1-Østlandet
– Større regionsbanker: SB1-SR, SB1-SMN, SB1-SNN, SB1-Østlandet, SB Vest
SB Sør
– Samspar-bankerSB1-Telemark, SB1-RingerikeHadeland, SB1-ØstfoldAkershus, SB1 Søre Sunnmøre, SB1-Gudbrandsdal, SB1-Nordvest,
SB1-BV
– Regionsbanker ex. SB1: SB Vest, SB Sør, SB Øst, SB Helgeland, SB Møre,
SB Sogn og Fjordane, Fana SB
– Eikabanker:  Tolga-Os Sparebank, Totens Sparebank, Aurskog Sparebank
Odal Sparebank, Grue Sparebank, Sandnes Sparebank, HjartdalGransherad Sparebank, Jæren Sparebank, Indre Sogn Sparebank, Hønefoss Sparebank
Larvikbanken

 

Kilder: Finansrapporter, SSB, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt