Makro og bankmarked

Analyse: DNBs resultat preges av inntektsreduksjon og fortsatt høye tap

Fortsatt tapsnedskrivninger, nedgang i netto renteinntekter og en lavere markedsandel i privatmarkedet for DNB i 2. kvartal.

Flere lyspunkter, situasjonen til tross, skriver DNB. Resultatet for den ordinære driften er på linje med samme kvartal i fjor, men ned 24,5 % fra 1. kvartal i år. Dette skyldes i hovedsak lavere finansinntekter. Samtidig taper selskapet markedsandeler i privatmarkedet.

Inntektsreduksjon som følge av lavere renter og lavere finansinntekter

Sum inntekter for bankkonsernet ble 13,5 milliarder, noe som er 14,1 % lavere enn i 1. kvartal. Årsaken til dette er todelt. For det første er netto renteinntekter på 9,6 milliarder i 2. kvartal ned med 9,2 % i forhold til 1. kvartal. Nedgangen skyldes lavere renter i 2. kvartal. I tillegg er finansinntektene på 1,67 milliarder nesten 49 % lavere enn i 1. kvartal.

Figur 1: DNB Bank Konsern, inntekter – kvartalsvis.

Figur 2: DNB Bank PM-inntekter – kvartalsvis.

Også i privatmarkedet har DNB et fall i netto renteinntekter, fra 3,7 milliarder i 1. kvartal til 3,4 milliarder i 2. kvartal. Dette tilsvarer en nedgang på 8,5 %, som også skyldes lavere renter i 2. kvartal.

Fortsatt høye tap i olje, gass og offshore

I første halvår har DNB Bank Konsern registrert tap og tapsavsetninger på 7,89 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,67 milliarder kroner, men likevel en nedgang på 3,65 milliarder kroner sett i forhold til 1. kvartal.

Figur 3: DNB Bank Konsern tap og tapsavsetninger – kvartalsvis.


Figur 4: DNB tap/tapsavsetninger på utlån per område.

Tapene i privatkundesegmentet ligger stabilt lavt i 2. kvartal. Foruten tapsavsetningene i 1. kvartal er nivået på linje med 2019-kvartalene. Tapene i BM eiendom er ned, og DNB skriver at «there are so far no indications that the COVID-19 outbreak will have a significant negative impact on the commercial real estate segment».

Tapene innen shipping og særlig olje, gass og offshoreengasjementer, er fortsatt høye i 2. kvartal. Om dette skriver DNB følgende i sin kvartalsrapport:  «the macro forecasts for this segment in the second quarter are stable compared with the previous quarter, as the oil price is developing in line with expectations, and the challenging situation for offshore companies continues.»

DNB taper fortsatt markedsandeler i privatmarkedet

I privatmarkedet hadde DNB Bank en tolvmåneders utlånsvekst på 1,47 % per første halvår 2020. I forhold til de andre større landsomfattende bankene har DNB en lav vekst i privatmarkedet. Dette har pågått over flere år.

Det er verdt å merke seg at Sbanken igjen øker, og banken har nå en årsvekst på 5,7 %.

Figur 5: benchmark PM, tolvmåneders utlånsvekst i prosent for 2. kvartal i 2019 og 2020.

Kilder : DNBs finansrapporter
Abonner på nyhetsbrevet vårt