Lån

Høy utlånsvekst for Danske Bank i personmarkedet

Storbankens utlånsvekst fortsetter, og de oppnår per andre kvartal en tolvmånedersvekst på 17,8 %.

Veksten til Nordea i Norge flater ut etter engangseffekten fra kjøpet av Gjensidige Bank. DNB PM oppnår en relativ beskjeden vekst på 3,0 %.

Personmarked per 2. kvartal, 2019 (målt i NOK)

Danske Bank i Norge

 • Beregnet utlånsvolum: 158,6 milliarder.
 • Tolvmånedersvekst i utlån: 17,8 %. Tilsvarende tall for andre kvartal, 2018 var 6,6 %.
 • Beregnet innskuddsvolum: 41,1 milliarder.
 • Tolvmånedersvekst i innskudd: 11,1 %. Tilsvarende tall for andre kvartal, 2018 var 6,6 %.

Nordea Norge

 • Beregnet utlånsvolum: 313 milliarder.
 • Tolvmånedersvekst i utlån: 21 %. Tilsvarende tall for andre kvartal, 2018, var 4,3 %.
 • Beregnet innskuddsvolum: 104,7 milliarder.
 • Tolvmånedersvekst i innskudd: 26 %. Tilsvarende tall for andre kvartal, 2018 var 5 %.

DNB

 • Utlånsvolum: 795,2 milliarder. Dette inkluderer lån til boligkreditt og lån overført til livselskapet.
 • Tolvmånedersvekst i utlån: 3,0 %. Tilsvarende tall for andre kvartal, 2018 var 4,3 %.
 • Innskuddsvolum: 418,9 milliarder.
 • Tolvmånedersvekst i innskudd: 3,1 %. Tilsvarende tall for andre kvartal, 2018 var 1,8 %.
Kilder: finansrapporter, earlyWarning

Legg igjen en kommentar