Lån

Internettbankene taper tempo

I visse internettbanker er kredittveksten mot husholdningene fortsatt større enn den generelle markedsveksten.

De siste 18 månedene har den samlede veksten hos internettbankene imidlertid beveget seg betydelig nedover.

Mye tyder på at perioden med sterk utlånsvekst i all hovedsak er over for internettbankene.Årsveksten for et utvalg internettbanker ligger per 1. kvartal på 6,1 %, dette er på samme nivå som gjeldsveksten i husholdningene* (6 %). Disse bankene har per 1. kvartal en nasjonal markedsandel på cirka 8 %.


Figur 1: Viser volum og tolvmåneders utlånsvekst for internettbanker ** og tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld*​.


Tabell 1: Oversikt over volumvekst i utvalget internettbanker.


Tabell 2: Oversikt over volumvekst i et utvalg regionsbanker.

Faktorer som har minsket internettbankenes forsprang: 

  1. Forskjellene i funksjonalitet og brukervennlighet mellom nettbanker og mobilbanker er nå relativt små, og kundene har altså ingen stor grunn til å bytte bank som følge av dette. Kun 3 % av alle bytter av boliglånsbank skyldes nettbank/mobilbank, ifølge en undersøkelse av Finans Norge.
  2. Priskonkurransen er tøff. Internettbankenes boliglånspriser er ikke utpreget i toppen som tidligere. Ifølge Finans Norges undersøkelse oppgir cirka 2/3 av de som bytter bank at priser og betingelser er hovedgrunn. Videre blir det bare vanligere med foreningsavtaler som Akademikeravtalen og Sykepleieravtalen, som gir fordelaktige priser til medlemsgrupperinger. Disse avtalene har tradisjonelle banker for det aller meste vunnet.
  3. Flere kunder deltar i fordelsprogrammer. Dette er et klart hinder for ekspansive banker. Kundeandelen med fordelsprogrammer øker, og i 2018 hadde om lag halvparten boliglån i banken som også er deres hovedbankforbindelse.
  4. Fortsatt besøker omtrent 40 % av bankkunder en bankfilial minst en gang i året. Man kan derfor forvente at en betydelig andel fortsatt ønsker seg muligheten til filial/kontor og derfor fortsatt vil velge en slik bank.
  5. Tidligere var en del internettbanker kjent for rask behandlingstid i låneprosessen. I dag er flere tradisjonelle banker like raske, da de har automatisert hele eller deler av denne prosessen. 

Totalt sett har mange av de tradisjonelle bankene utliknet flere av fordelene internettbankene hadde, og dermed har også utlånsveksten blitt utliknet. 

*) Utlån husholdninger i banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livforsikringsselskaper.
**) Volum og vekst basert på samlet volum fra bankene i tabell 1.

Kilder: Finansrapporter, SSB, Finans Norge, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt