Kunde og Marked

Banksektoren med størst fremgang i ny EPSI-måling

Kundenes opplevelse av bankene ble sterkt forbedret fra mars til mai.

Da koronakrisen fortsatt var i sine innledende faser, gjennomførte Epsi Rating en undersøkelse som så på kundenes opplevelser av bankers og andre tjenesteleverandørers håndtering av koronakrisen.  I undersøkelsen rangerte bankene lavere enn mange andre sektorer, og den konkluderte blant annet med at kundene var misfornøyde med bankenes initielle respons på krisen.

I den siste Epsi-undersøkelsen, som ble gjennomført i mai 2020, tegnes imidlertid et annet bilde, og bankene er den tjenesteleverandøren «som kan vise til størst fremgang sammenlignet med forrige måling». 

Figur: skjermbilde fra Epsi Ratings nyligste undersøkelse.

Epsi skriver blant annet:

«- Resultatene fra denne ferske målingen viser at bankene i Norge har tatt grep. I en tid med mye usikkerhet er det utvilsomt behov for informasjon og kundedialog. Flertallet av bankene har forstått alvoret og dette gjør at bankene totalt sett kan vise til den største framgangen i målingen».

Ifølge undersøkelsen opplever kundene både at bankbransjen som sådan har blitt bedre, og at deres egen bank har blitt bedre.

Ingen av de andre tjenesteleverandørene i figuren har en like direkte kobling til koronakrisen som bankene, og de fleste ligger på omtrent samme nivå som i mars. Selv om bankene har hatt den største fremgangen, ligger scoren deres på 70 fortsatt innenfor det man kan kalle ok pluss.

Kilder: epsi-norway.org
Abonner på nyhetsbrevet vårt