Kunde og Marked

Enklere å legge ned bankfilialer etter korona?

De eldre trenger løsninger tilpasset til dem, fremfor at de tilpasser seg digitaliseringen.

Nylig ble det kjent at SpareBank 1 Nord Norge legger ned 16 av 31 kontorer, begrunnet i «endret kundeadferd, tøff priskonkurranse og forventet demografisk utvikling», i tillegg til kostnadsfokus og digitalisering.

Også Handelsbanken i Sverige nedbemanner kraftig og legger ned nærmere halvparten av kontorene sine: Innen utgangen av 2021 anslår de at kun 200 av dagens 380 filialer vil bestå.  I Tyskland meldte Deutsche Bank nylig at de stenger 100 av 500 filialer i landet. Begge bankene viser til digitalisering og kostnadsfokus som viktige drivere bak beslutningen.

Hva risikerer bankene ved nedleggelse?

Koronapandemien har tvunget kundene over på digitale kontaktflater, og på lengre sikt er det rimelig å anta at dette har satt fart på den lenge spådde og pågående «filialdøden».  I Norge ble antallet ekspedisjonssteder for bank redusert fra 1457 i 2000 til 875 i 2018.

Finans Norges årlige undersøkelse forbruker- og finanstrender for 2020 viser blant annet at 64 % benytter seg av sin lokale bankfilial hvert halvår eller sjeldnere, mens 26 % aldri benytter seg av den. Videre benytter 37 % seg av en bankfilial årlig eller hyppigere. Spørsmålet er om disse kundene er villige til å reise lengre til nærmeste bankfilial, eller gå over til digital eller telefon-kontakt. Med den generelle digitaliseringen i samfunnet, og gitt at bankene fokuserer på kundekontakt, er det nærliggende å anta at svaret er ja.

Nye markeder – Silver Tech?

Selv om digitaliseringen går raskt, er det fortsatt for tidlig å si at bankkontorene er overflødige. De i den eldre generasjonen, som enda ikke har tatt i bruk nettbank eller smarttelefon, kommer sannsynligvis heller ikke til å gjøre det. Da må bankene tilpasse seg ved å tilby inkluderende løsninger.

«Silver tech», den internasjonale betegnelsen på digitale løsninger tilpasset de eldre, åpner nye muligheter for bankene. Mulighetsrommet er stort, enten man øker kundekontakten via brevpost og telefonsamtaler, eller tilbyr en egen rådgivningstjeneste for de mindre digitalt kompetente. Fremfor at barnebarn hjelper sine besteforeldre med nettbank, efaktura og så videre, kan banken bli den man tyr til for hjelp.

 Kilder: finansnorge.no, finextra.com, newsweb.oslobors.no
Abonner på nyhetsbrevet vårt