Innovasjon

Lavere tillit til robotrådgivning

Andelen som har høy tillit til robotrådgivning i dag, er lavere enn i 2017.

I 2017 hadde 25 % høy tillit til personlig tilpassede kjøpsråd fra avanserte roboter, mot 18 % i 2020. Det viser nye tall fra Finans Norge.

Tillitsfallet har sammenheng med utrullingen av ulike robotrådgivningstjenester, hvor svært mange oppgir at de ikke har fått sine behov løst ved bruk av roboter. 

Figur: «Hvilken tillit har du til de rådene du får… Fra en avansert robot (digital løsning) med evne til å gå personlig tilpassede kjøpsråd?». Kilde: Finans Norge.

Andelen som har brukt robotrådgivere og kjøpt finansielle produkter som resultat, er på 4 %. Hele 82 % har ikke benyttet seg av robotrådgivning for bank/forsikring.

Tallene viser at bankene har en jobb å gjøre når det kommer til kundevaner og kundeadferd, hvis robotrådgivning skal vinne terreng og bli et reelt alternativ til rådgivning fra bankansatte; Teknologi og innovasjon er i seg selv ikke nok.

Kilder: finansnorge.no

Legg igjen en kommentar