Forsikring

SpareBank 1 Skadeforsikring per 3. kvartal 2018 viser en combined ratio for egen regning på 88,9% hittil i år

SpareBank 1 Skadeforsikring per 3. kvartal 2018 viser en combined ratio for egen regning på 88,9% og selskapet økte premieinntektene med 5,6% hittil i år. I 3. kvartal oppnådde selskapet et resultat etter skatt på 239 millioner. Hittil i år ble resultatet 557 millioner, noe som er 140,6 millioner lavere enn ved samme periode i fjor.

 


Figur 1: Hovedtall fra resultatregnskapet.

Resultat etter skatt i 3. kvartal 2018 ble 239 millioner, noe som er på samme nivå som i samme periode i 2017. Hittil i år ble resultatet 557 millioner sammenliknet med 698 millioner i fjor.
– Resultatet fra skadeforsikringsenheten (UW resultatet) ble på 211 millioner, opp fra 205 millioner året før.
– Netto Finansinntekter ble 83 millioner, som er ned fra 88 millioner året før.

 

Figur 2: Premier for egen regning fra finansrapporten.

SpareBank 1 Skadeforsikring hadde nettopremier i 3. kvartal på 1476 millioner, noe som tilsvarer er økning på 5,7 % i forhold til samme periode i fjor. Hittil i år har økningen vært på 5,6%.

SpareBank 1 skriver: “SpareBank 1 Skadeforsikring har hatt en økning i premiebestanden på 272 mill. kroner per tredje kvartal 2018. Privatmarkedet har hatt en bestandsøkning på 240 mill. kr, mens Bedriftsmarkedet har hatt en bestandsøkning på” og «Premieinntektene økte i hovedsak som følge av
økning i antall forsikrede objekter innenfor produktgruppene Motor, Hus og Reise.»

Combined ratio

Figur 3: Alle tall er beregnede størrelser og er for egen regning basert på regnskapstall fra finansrapporten.

SpareBank 1 Skadeforsikring skriver: «Selskapets brutto erstatningskostnader, som er summen av årets erstatninger og avviklingsgevinster, endte per tredje kvartal 2018 på 2.783 mill. kroner. Dette var en økning på 284 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Årets erstatningskostnader for Privatmarkedet økte med 284 mill. kroner, mens for Bedriftsmarkedet var årets erstatningskostnader per tredje kvartal økt med 13 mill. kroner. I tillegg økte naturskader med 14 mill. kroner sammenlignet med i fjor.«


Figur 4: Hittil i år tall fra finansrapporten.

Solvens og SCR margin

«Foreløpige beregninger viser at selskapets solvensmargin per 30.09.18 er 228 prosent, mens den ved årsskiftet var 192 prosent.»

Om fusjonen med DNB Skadeforsikring

«Fusjonen skal etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene. Det nye selskapet vil ha som mål å bli markedsledende på kundetilfredshet, vekst og lønnsomhet. Dette skal oppnås gjennom å være ledende på forsikring i bankdistribusjon og løsninger med fokus på kundenes behov.»

 

Kilder: Finansrapporter, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt