Forsikring

Eika Skadeforsikring Q3 2018: fortsetter med god premievekst, men resultatet er noe ned sammenliknet med samme kvartal i fjor

Økningen i netto premieinntekter ble på 13% i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Skadeprosenten er opp 4,5 prosent til 57,6 prosent i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt ble 114 millioner som er ned fra 130 millioner i samme periode i 2017. Dette tilsvarer en reduksjon på 16 millioner.

Utvikling av resultatkomponenter per kvartal for Eika Skadeforsikring

Resultat etter skatt ble 114 millioner som er ned fra 130 millioner i samme periode i 2017. Dette tilsvarer en reduksjon på 16 millioner.
– Resultatet fra skadeforsikringsenheten (UW resultatet) ble på 135 millioner, ned fra 140 millioner året før. Dette tilsvarer en reduksjon på 5 millioner.
– Netto Finansinntekter ble 13 millioner, som er ned fra 25 millioner året før.

Økningen i netto premieinntekter ble på 13% i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Utvikling av combined ratio, skadeprosent og kostandsprosent per kvartal for Eika Skadeforsirking

Skadeprosenten er opp 4,5 prosent til 57,6 prosent i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Eika Skadeforsikring 3. kvartalsrapport: «Skadeprosent for egen regning i kvartalet var 57,6 (53,1), hittil i år utgjør skadeprosenten f.e.r. 65,9 (61,9). Tredje kvartal isolert har levert bedre enn forventet og underliggende skadeprosent hittil i år er dermed kommet på nivå med det selskapets anser som normalt. Dette til tross for en utfordrende vinter med store snømengder og varierende temperatur- og kjøreforhold. Storskadenivået hittil i år anses som moderat. Naturskader hittil i 2018 har i liten grad truffet selskapet direkte, men selskapet tar sin andel av Naturskadepoolens totale registreringer per Q3 på 440 millioner. I forhold til avlingsskader i Landbruket har selskapet en begrenset eksponering og det er derfor ikke avsatt vesentlige beløp i kvartalet for å dekke slike skader.»

Kilder: Finansrapporter, earlyWarning

 

Abonner på nyhetsbrevet vårt