Forsikring

SpareBank 1 Skadeforsikring per 3. kvartal 2018 viser en combined ratio for egen regning på 88,9% hittil i år

SpareBank 1 Skadeforsikring per 3. kvartal 2018 viser en combined ratio for egen regning på 88,9% og selskapet økte premieinntektene med 5,6% hittil i år. I 3. kvartal oppnådde selskapet et resultat etter skatt på 239 millioner. Hittil i år ble resultatet 557 millioner, noe som er 140,6 millioner lavere enn ved samme periode i fjor.