Forsikring

Skadeforsikring PM per andre kvartal 2018 – 12 måneders veksten var 1,2 milliarder tilsvarende 3,4 prosent

Bestandspremiene for privatmarkedet i Norge har i følge Finans Norge et volum på 37,2 milliarder og som inkluderer en markedsvekst på 3,4 prosent, det vil si 1,22 milliarder, de siste 12 månedene. Igjen er det Frende som har den største årsveksten på 14,1 prosent.

PM-markedet vokste med 3,4 % i forhold til 2. kvartal i fjor

Størrelsen på PM-markedet i Norge er 32,2 milliarder kroner. PM-markedet hadde en vekst på 0,9 % i 2. kvartal 2018 noe som tilsvarer 314 millioner sammenliknet med utgangen av PM bestandspremiene ved utgangen av 1. kvartal 2018..

Frende og KLP er selskapene med størst 12 måneders vekst per 2. kvartal 2018

Frende har siden årskiftet tatt over som det raskest voksende selskapet i privatsegmentet.

Grafen over viser at Frende har hatt en årsvekst på noe over 10 prosent over en lang periode. Frende har i dag en bestandspremie i privatsegmentet på nesten 1,7 milliarder. KLP Skadeforsikring har hatt en utvikling der de har hatt størst markedsvekst over flere perioder. KLP har i dag en bestandspremie på om lag 0,53 milliarder.

Frende hadde også klart høyest veksttakt siste kvartal med en vekst på 3,3 prosent. Markedet hadde en vekst i 2. kvartal på 0,9 prosent.

Figuren viser en oversikt over selskapenes 3 måneders prosentvise egenvekst i bestandspremie i 2. kvartal 2018, 

Figuren viser en oversikt over selskapenes 12 måneders egenvekst i millioner kroner i bestandspremie per 2. kvartal 2018

APPENDIKS

Markedskonsentrasjonen er fortsatt flat på 75,5%, men forventes å øke med sammenslåingen av Sparebank og DNB.

 

Abonner på nyhetsbrevet vårt