Kunde og Marked

Noe lavere utlånsvekst i forbrukslånsbanker første halvår 2018

12 måneders utlånsvekst per 2. kvartal 2018 for et utvalg forbrukslånsbanker i Norge ble 25,8 prosent. Denne veksten ligger betydelig høyere enn for boliglånsbanker, men vi ser en trend at veksten bremses noe opp.

Lavere gjeldsvekst i husholdningene reduserer også flere bankers utlånsvekst i privatmarkedet. Nå ser vi litt av den samme trenden i forbrukslånsbanker.

Forbrukslånsbanker – Volum og vekst per kvartal fra 2017 til 2. kv 2018

I tabellen nedenfor viser tallene at den kvartalsvise utlånsveksten i markedet blant utvalgte forbrukslånsbanker synker. Kvartalsveksten i 2018 ligger på ca 5,7-5,8 prosent. Dette er lavere enn i 2017, da veksten lå over 6,5 prosent og høyere i kvartalet.

Selv om veksten for disse bankene er høy, ser det ut som de samme effektene av en dempet gjeldsvekst i husholdningene også bremser forbrukslånsveksten.

 

Tips: Klikk på grafen for å se detaljer bedre.

Tapsprosenten i forbrukslån er relativ stabil

Dersom man gjør et enkelt gjennomsnitt av tapsprosenten viser den at 2. kvartal ble 2,5 % opp fra 2,4 % i samme periode i fjor for bankene vist i grafen nedenfor.

Innskuddsdekningen er på over 100 % for de fleste forbrukslånsbankene

Bortsett fra Komplett Bank ligger innskuddsdekningen på rundt 100 prosent for bankene i Norge i denne undersøkelsen. Den relativt høye renten på innskudd som disse bankene tilbyr tiltrekker kunder.  I undersøkelsen ser vi at årsveksten på innskudd følger veksten i utlån for de fleste forbrukslånsbankene (se graf nedenfor).

 

Kilder: Finansrapporter, earlywarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt