Forsikring

Lemonade forbedrer nøkkeltallene og den sterke veksten fortsetter

Lemonade har levert en rapport for året 2018. Tallene viser at selskapet begynner å få grep om lønnsomme og ulønnsomme kunder og leverer dermed en estimert kostnadsprosent på under 100 prosent i 4. kvartal 2018. Med en estimert combined ratio over 125 prosent i 4. kvartal har selskapet fortsatt en lang vei mot lønnsomhet.

Lemonade er ikke et selskap som publiserer offentlige finansrapporter, men de bruker sin «transparency blog» hvert kvartal for rapportere progressen på de viktigste tallene og målene for selskapet.

Tallene for 4. kvartal og 2018 peker mot lønnsomhet, men det vil ta tid

2018 tallene viser at:
– skadeprosenten er på vei ned mot under 100 prosent for 4. kvartal 2018.
– premievekst på 466 prosent fra 2017.

For 4. kvartal 2018 estimerer Lemonade en skadeprosent på 99 prosent, og dersom vi antar en kostnadsprosent på 25-30 prosent som i første halvår har selskapet i siste kvaral 2018 en combined ratio på 125-130 prosent.

– Lemonade har per i dag ca 125 ansatte og med en kostnadsprosent i området 25-30 prosent. Selv om siste rapporter viser en kostnadsprosent ned mot 25 prosent, antar vi at ekspansjonen til flere stater i USA og videre til Europa vil koste.

Hva er det som karakteriserer et vellykket insuretech oppstartsselskap?

1)  Premievekst: Svært høy premievekst i starten og som etter et par år reduserer veksttakten betydelig, men fortsatt holder trykket oppe med betydelig høyere premievekst enn tradisjonelle selskaper.
2) Skadeprosent: Tapstallene er skyhøye og uholdbare i starten. Selskapet subsidieres av investorer og/eller reassurandører. Noen klarer etter en stund å få ned tapstallene og overlever.
3) Den siste testen er å få skalafordelene på plass. Enten ved å ha et stort nok volum i hjemmemarkedet, eller gå etter de samme målgruppene over landegrensene og dermed oppnå skalafordelene innen pengene tar slutt.

For Lemonade sin del ser vi at premieveksten fortsatt er formidabel og at skadeprosenten er på vei ned. Likevel er det en lang vei igjen til selskapet får på plass det nødvendige volumet for å dra nytte av skalafordelene. Fordelen med et teknologibasert selskap som Lemonade er at kostnadene ikke er lineære og har dermed et enormt potensiale for lønnsomhet.

Hvorfor følger EWI Lemonade?

Flere og flere av de tradisjonelle forsikringsselskapene tar i bruk ny teknologi som blant annet maskinlæring for å automatisere manuelle rutiner i back-office, chatbots eller nye mikroforsikringer ut mot kunde. I utgangspunktet er dette inkrementelle forbedringer på et klassisk forsikringsoppsett. Lemonade er noe nytt. Selskapet er grunnlagt basert på ny teknologi og en annerledes forretningsmodell og distribusjon.

Selv om Lemonade har høy egenvekst i USA og etablerer seg i Europa og ønsker å ekspandere videre, er dette ikke en trussel mot norske forsikringsselskaper. Selskapet er fortsatt en mygg, men å se om ideen med et annerledes oppsett kan lykkes i bransjen er interessant. Ikke minst om noen av ideene kan overføres og kopieres til norske forhold.

Kilder: Lemonade.com, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt