Forsikring

SFCR rapportene for 2017 viser at spesielt yrkesskade var svært lønnsomt

En oversikt over lønnsomhet innenfor personforsikringer basert selskapenes SFCR-rapporter for 2017 viser at alle selskapene hadde et godt år hva gjelder yrkesskade. Selv om selskapene i snitt også gjorde det bra ellers, viser tallene at det varierer mye mellom selskapene.

Med bakgrunn i tall fra selskapene har vi satt sammen en oversikt over produkter innenfor personforsikringer som yrkesskade, ansvarsforsikring, assistanse forsikring og forsikring mot utgifter til medisinsk behandling.

Følgende syv selskaper er med i oversikten:
– DNB Skadeforsikring, Eika Forsikring, Gjensidige ASA, Frende Skadeforsikring, KLP Skadeforsikring, Sparebank 1 Skadeforsikring, Storebrand (skadeforsikring).
For hvert produktområde er det lagt til en sum av opptjente premier for egen regning (netto) og et beregnet (vektet) gjennomsnitt av combined ratio per produktområde. Merk at SFCR dataene ikke skiller på privat og næringsmarked og derfor inkluderer tallene som vises i grafene nedenfor  privat og næring samlet.

Opptjente premier for egen regning – yrkesskade: 1330 millioner NOK
Combined ratio for egen regning – yrkesskade: 58 prosent

 

Opptjente premier for egen regning – ansvarsforsikring: 751 millioner NOK
Combined ratio for egen regning – ansvarsforsikring: 90 prosent

Opptjente premier for egen regning – assistanse forsikring: 2315 mill. NOK
Combined ratio for egen regning – assistanse forsikring: 83 prosent

Opptjente premier for egen regning – medisinsk behandling: 942 mill. NOK
Combined ratio for egen regning – medisinsk behandling: 90 prosent

Kilder: Selskapenes SFCR-rapporter, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt