Lån

De fleste bankene justerte rentene opp med ca. 0,05 til 0,25 prosentpoeng

De fleste bankene økte rentene sine på både lån over 2 mill. m/flytende rente, samt 3 og 5 års fastrentelån. Renteøkningen varierer fra ca. 0,05 til 0,25 prosentpoeng.

20. september økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 til 0,75 prosent. 18 dager etter foliorenteøkningen har de fleste bankene økt rentene sine.

Rangering: Lån over 2 mill. m/flytende rente (eff. rente)

Til graf: Merk at denne grafen er ment å gi en oversikt over bankenes ulike produkter og dermed spennet i tilbudet hos kundene. I oversiktene vil man eksempelvis se Boligkreditt.no sitt produkt med 50% lånegrad sammenliknet med andre produkter med høyere lånegrad.
Dersom man ønsker en eksakt rangering for sine produkter, så ta kontakt med earlyWarning.

Etter at styringsrenten økte (20. september) kom de fleste av bankene i rangeringen med renteendringer. Renteøkningene varierer fra ca. 0,05 til 0,25 prosentpoeng.

Gjennomsnittlig utlånsrente for utvalgte internett- og forbrukslånbanker økte med 0,18 prosentpoeng til 2,50 prosent. Størst renteheving hadde BN Bank: 0,41 prosentpoeng (til 2,82 prosent).

Blant de utvalgte store bankene har Danske Bank (Akademikerne) og Handelsbanken ikke økt rentene sine. Gjennomsnittlig rente er på 2,60 prosent, som er 0,11 prosentpoeng høyere enn den var den 6. september. Nordea hadde den laveste rentehevingen på 0,05 prosentpoeng.

SB1 SR-Bank og SB1-Nordvest senket rentene i perioden 6. september – 8. oktober selv om bankenes pressemeldinger uttalte renteheving. Gjennomsnittlig rentedifferanse er på 0,10 prosentpoeng sammenliknet med nivået for en måned siden.

Se renteheving-analyse for Eika banker her: 

Rangering: 3 og 5 års fastrentelån (eff. rente)

Blant de utvalgte bankene for 3 og 5 års fastrentelån (effektiv rente), var alle rentehevingene positive. Renteøkningene varierer fra ca. 0,05 til 0,25 prosentpoeng.

Gjennomsnittlig rente på 3 års fastrentelån er på 2,70 prosent som tilsvarer en økning på 0,11 prosentpoeng.

Gjennomsnittlig rente på 5 års fastrentelån økte med 0,10 prosentpoeng til 3,06 prosent i løpet av den siste måneden.

EWI mener: lavere renteøkninger enn 0,25 prosentpoeng (det samme som økningen av styringsrenten) viser hvilke banker som skviser marginene sine for å ikke tape kunder.

Kilder: Finansportalen, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt