Forsikring

Gjensidige Forsikring investerer videre i det svenske pay-as-you-drive selskapet Paydrive

Gjensidige øker sin eierandel i forsikringsselskapet Paydrive i forbindelse med en nyemisjon på 16 millioner kroner i slutten av 2018 og følger dermed opp investeringen selskapet gjorde 2017 for at selskapet kan kunne vokse videre.

Hva er Paydrive?

Svenske Paydrive har utviklet og markedsfører en løsning som de hevder gjør bilforsikringen mer rettferdig. I stedet for å betale basert på parametere som for eksempel antatt kjørevolum og alder på bilfører og hjemsted, beregnes forsikringspremien istedet ut fra den enkelte sjåførens faktiske kjørelengde og kjøremønster.

Løsningen inkluderer en boks som kobles til OBD2-uttaket i bilen. Denne registrerer hvor langt og sikkert du kjører med hjelp av en GPS, et gyroskop og et accelerometer. I tillegg får føreren en app som gir føreren:
1) Kjørescore og coaching – Appen viser kjørescore og kjørelengde i appen eller via innlogging på nettsiden.
2) Sporing/tyveribeskyttelse – I appen kan man følge hvor bilen er i et kart og man blir varslet hvis boksen frakobles.
3) Loggbok – en komplett digital kjørelogg som også kan tilpasses for å holde orden på kjørelengder og bilgodtgjørelse.

Utover standard kan kunden kjøpe Paydrive Connect som er et samarbeid med Telia Sense og som gir en rekke tilleggstjenester, blant annet wifi i hele Europa, parkeringshjelp og at man kan dele bilens posisjon.

Paydrive tilbyr digital bilforsikring der premien er basert på hvordan du kjører. Paydrive har i dag nær 8000 kunder og fortsetter å vokse.

Gjensidiges rolle

Gjensidige har erstatningsansvaret i Paydrives bilforsikringer. Det betyr at det er Gjensidige som er ansvarlig for forsikringsrisikoen og sørger for at skadeerstatningene refunderes via Paydrive.

«Gjensidige har skapat trygga försäkringslösningar i över 200 år. Att vara med och utveckla framtidens digitala försäkringsprodukter är naturligt för oss, och det är glädjande att se Paydrive skapa en ny kategori inom svensk bilförsäkring,» sier Gjensidige

Gjensidige sin eierposisjon: I følge årsrapporten til Gjensidige for 2017 investerte selskapet 15 millioner NOK og i følge Breakit var verdien på selskapet da 90 millioner SEK. Dette skulle tilsvare en eierandel justert for valuta på rundt 25 prosent. Etter emisjonen på slutten av 2018 kan man foreløpig ikke si annet enn at andelen til Gjensidige har økt etter at de gikk inn med nye millioner.

I 2018 så vi flere eksempler på at selskapene innen bank og forsikring spiller på flere strenger for å nå opp i konkurransen

1) Rene samarbeid eller «Frenemies» er et betegnende ord for tiden vi er inne i. Bankene som er konkurrenter i det norske markedet samarbeider stadig mer. Vipps er vel det mest kjente eksempelet på dette.
2) Sammenslåinger og oppkjøp av forretningsenheter. I 2018 så vi på skadeforsikringssiden at DNB og SpareBank 1 slo seg sammen til Fremtind. I bank hadde vi blant annet Nordea/Gjensidge-handelen.
3) Tradisjonelle banker og forsikringsselskaper kjøper eller kjøper seg opp i Insurtech-og Fintech-selskaper – eller inngår partnerskap med disse. Saken med Gjensidige og Paydrive er en god illustrasjon på dette.
4) I tillegg skjer det et skifte i kompetanseprofil hos de tradisjonelle selskapene mot kompetanse som er best rigget mot automatisering av egne prosesser og egenutvikling av nye tjenester.

Kilder: Gjensidge, Paydrive, Breakit.se, earlywarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt