Forsikring

Gjensidige Q3 2018: et svakere resultat grunnet høy skadeprosent

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 573,4 millioner kroner sammenliknet med 1150 millioner ved samme periode i fjor. Premieøkningen var på 1,02 prosent. Skadeprosenten i 3. kvartal var 8,8% høyere enn i samme periode i fjor. Skadeprosenten økte betydelig i både PM og BM. «Fremover vil vi legge sterk vekt på å øke lønnsomheten gjennom prisjusteringer, kostnadseffektiv drift, og de beste kundeopplevelsene i det nordiske markedet.»

Utvikling av resultatkomponenter per kvartal for konsernet

Resultat etter skatt ble 873 millioner som er ned fra 1313 millioner i samme periode i 2017. Dette tilsvarer en reduksjon på 440 millioner.
– Resultatet fra skadeforsikringsenheten (UW resultatet) ble på 573 millioner, ned fra 1150 millioner året før. Dette tilsvarer en reduksjon på 577 millioner.
– Netto Finansinntekter ble 430 millioner, som er ned fra 476 millioner året før.

Gjensidige pressemelding: «– Resultatet er betydelig preget av skader som følge av ekstremvær som fortsatte inn i tredje kvartal, i tillegg til forventet svekkelse i lønnsomheten for motorvogn i Norge. Vi er derimot godt fornøyde med den positive resultatutviklingen i vår virksomhet utenfor Norge. Fremover vil vi legge sterk vekt på å øke lønnsomheten gjennom prisjusteringer, kostnadseffektiv drift, og de beste kundeopplevelsene i det nordiske markedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.»

 

Dette tilsvarer er økning på 1,02% i forhold til samme periode i fjor.

Utvikling av combined ratio, claims ratio og cost ratio per kvartal for konsernet

Gjensidige pressemelding: «Nedgangen i forsikringsresultatet var drevet av en premievekst på 1,0 prosent, som ble motvirket av en vesentlig værrelatert økning i frekvensskadenivået, hovedsakelig for bolig- og landbruksforsikringer i Norge, samt utviklingen i den underliggende skadeinflasjonen for motorvognforsikring i Norge. Avviket i værrelaterte frekvensskader innen bolig og landbruk for tredje kvartal, sett i forhold til historiske gjennomsnittsnivåer, anslås til ca. 130–160 millioner kroner. Dette inkluderer en avsetning på 80 millioner kroner knyttet til forventede krav om erstatning for avlingsskade. Storskadeinnslaget økte, delvis på grunn av værforholdene, og ble noe høyere enn forventet. Avviklingsgevinster økte og var også noe høyere enn forventet. »

Privatmarkedet – skadeprosenten er betydelig opp i forhold til samme periode i fjor

Bedriftsmarkedet – skadeprosenten er betydelig opp i forhold til samme periode i fjor

 

Kilder: Gjensidige pressemelding, e24, Finansrapporter, earlyWarning

 

Abonner på nyhetsbrevet vårt