Forsikring

Gjensidige med forbedret resultat på 6,016 milliarder kroner før skatt hittil i år

I årets tre første kvartaler har Gjensidige økte premieinntekter og lavere skadeutbetalinger og kostnader, sammenlignet med samme periode i fjor.

Ved å ekskludere gevinsten på 1,6 millarder ved salget av Gjensidige Bank blir resultatet før skatt 4,443 millarder. Dette er likevel betydelig høyere enn på samme tid i 2018, som var på 2,604 millarder. Hovedgrunnen til dette er forbedrede resultater i forsikring.

Gjensidige Forsikring økte premiene med 3,25 %

Gjensidige hadde opptjente nettopremier på 6,32 milliarder i 3. kvartal, noe som er opp 3,25 % i forhold til samme kvartal i fjor. Hittil i år er nettopremiene opp 2,03 % fra i fjor. «Gjensidige opprettholder sin ledende posisjon i Norge, og virksomheten utenfor Norge styrkes som følge av prisendringer, fornyelser og effektiviseringstiltak.»


Figur 1 viser volumet i nettopremier per kvartal og veksten sammenliknet med samme periode i fjor.

Lavere kostnadsprosent og lavere skadeprosent hever resultatet

Per 3. kvartal i år hadde Gjensidige skadeutbetalinger på 12,54 milliarder kroner, noe som er 981 millioner kroner mindre enn i fjor. Skadeprosenten i årets 3 første kvartaler på 68,4 % er betydelig ned fra i fjor, da den var 75,2 %. Resultatene viser også at selskapet har lavere skadeprosent i alle årets tre kvartaler enn i sammenliknbare kvartaler i fjor.

 


Figur 2 viser kvartalsvis utvikling i nøkkeltall.

Om skadeprosenten: «Forsikringsresultatet var hovedsakelig drevet av vekst i premieinntekter på 3,3 prosent, forbedret underliggende skadeprosent og lavere storskader. Forbedringen i underliggende skadeprosent skyldes fremfor alt bedre værforhold samt effektiv prisjustering og revurdering av risiko i alle segmenter.»

Gjensidiges kostnadsprosent er lav. Per 3. kvartal i år hadde Gjensidige en kostnadsprosent på 14,6 %, noe som er ned fra 15,3 % i fjor.

I pressemeldingen trekker også Gjensidige frem at de er «veldig glade for at vi igjen er best på omdømme i finanssektoren i Norge i Ipsos’ profilundersøkelse for 2019».

Kilder: Gjensidige finansrapporter, news.cision.com, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt