Forsikring

I skadeforsikring leverer Gjensidige og Eika klart best combined ratio i årets tre første kvartaler

Per tredje kvartal rapporterer Gjensidige en combined ratio på 83 prosent, mens Eika Forsikring ligger tett på med 83,3. I andre enden rapporterer Fremtind en combined ratio på 100,5 prosent og KLP 108,6.

Premieveksten fortsatt stor i Frende, mens Tryg rapporterer redusert premievekst

Tryg Norge reduserer nettopremier per tredje kvartal med 2,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. Frende, Eika og Storebrand leverer alle høy 12 månedersvekst. KLP har størst egenvekst på 15,8 prosent, som ligger høyt over fjoråret på -1,3 prosent.


Tabell 1: viser combined ratio og 12 månedersveksten i nettopremier hittil i år, samt endringen fra i fjor.

3 selskaper forbedrer skadeprosenten fra i fjor


Tabell 2: viser skadeprosent og kostnadsprosent hittil i år, samt endringen fra i fjor. 

Forbedret skadeprosent i forhold til samme periode i fjor:
– Frende, Gjensidige og Eika
Svakere skadeprosent i forhold til samme periode i fjor:
– KLP, Fremtind, Tryg Norge**) og Storebrand

Tryg Norge og Gjensidige rapporterer lave kostnadsprosenter på henholdsvis 13,6 prosent og 14,6. Ellers er økningen i Fremtind med 5,5 prosentpoeng mest påfallende. Merk at Fremtind-tallene for fjoråret var SpareBank 1 Skadeforsikring.

*) viser endring i prosentpoeng

**) Skadeprosent og combined ratio for Tryg Norge bør justeres opp med ca 0,8 prosent for å bli direkte sammenliknbare med norske skadeselskaper.

Kilder: Selskapenes finansrapporter, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt