BM

Stadig flere banker tilbyr produkter med klimarabatt i bedriftsmarkedet

Gjennom grønne produkter innen låne,- innskudds,- og obligasjonsmarkedet søker bankene å fremme bærekraftig utvikling i bedriftsmarkedet.

Grønne lån og innskudd

I 2019 har grønt næringsliv for alvor blitt satt på kartet av bankene. Nylig innførte DNB såkalt klimarabatt til store bedrifter, det vil si at bedriftene kan få fordelaktige lån i bytte mot grønne tiltak. I Norge var SpareBank 1 Hallingdal Valdres først ute med å tilby denne typen ansvarlig kreditt til næringslivet, da de i juni lanserte låneproduktet «Grønt næringslån». Samme bank tilbyr også produktet «Grønt innskudd» i bedriftsmarkedet, som kommer med en garanti på at innskuddet bare blir brukt til finansiering av bankens grønne lån.

Grønne obligasjoner

I januar i år ble Sunndal Sparebank den første sparebanken til å utstede en grønn obligasjon som skal finansiere lån til kjøretøy drevet 100 % av hydrogen eller elektrisitet, og som gjelder både i nærings- og personbilsegmentet. I tillegg skal obligasjonen kunne benyttes til refinansiering av småkraftverk.

I begynnelsen av oktober kunngjorde SpareBank 1 SR-Bank at de hadde utstedt sin første grønne obligasjon. I forbindelse med kunngjøringen vektla banken viktigheten av å implementere retningslinjer og strategi til konkret handling. Bankens «Program for grønne obligasjoner» innebærer at banken kan utstede obligasjoner med sikkerhet i grønne PM- og BM-lån, inkludert lån til ren transport (elbil, elferje), fornybar energi, bolig og næringsbygg.

I september lanserte også Sparebanken Vest et rammeverk for grønne obligasjoner. De meldte følgende: «Det nye grønne obligasjonsrammeverket satser på energieffektive bygninger – både næringsbygg og boliger – og vannkraft. Så langt er det identifisert grønne investeringsmuligheter (aktiva) i banken for 22 milliarder kroner. Til sammen utgjør dette 13 prosenter av utlånsporteføljen til Sparebanken Vest.»

Sparebanken Vest viser videre til økt etterspørsel etter grønne finansprodukter fra investorer, og vurderer det dithen at banker som unnlater å sette bærekraft på dagsorden i fremtiden vil kunne få vanskeligheter med å hente finansiering.

Andre banker som fører grønne obligasjoner inkluderer blant annet SpareBank 1 Midt-Norge, som i september utstedte en grønn obligasjon «som innbefatter bærekraftig fiskeforvaltning». Dette i samarbeid med Marine Stewardship Council. Pressemelding finnes her.

Selv om grønne produkter på kort sikt ofte vil gi lavere lønnsomhet, er det en fremvoksende oppfatning at risikoen på lengre sikt vil bli lavere, gitt at man tar klimarisiko med i betraktningen. Dette er nok en viktig motivasjonsfaktor i bankenes utvikling av grønne produkter som forsøker å sammenkoble lønnsomhet med «grønt skifte».

Kilder: msc.org, spvnyheter.no, sparebank1.no, kommunikasjon.ntb.no,
dn.no, finansnorge.no, earlyWarning

Legg igjen en kommentar