Kunde og Marked

3. kvartal: Så langt solide resultater for norske banker

Høstens rapporteringsperiode er godt i gang, og så langt tyder det meste på at bankene har god grunn til å se lyst på fremtiden.

Mer enn halvparten av verdens banker er for svake til å overleve en nedtur, ifølge konsulentselskapet McKinsey & Co. For norske banker ser situasjonen ifølge resultatene for 3. kvartal ganske annerledes ut.

Dette skriver media og bankene selv om sine resultater

Som vi meldte på onsdag har blant annet Storebrand Bank, Handelsbanken, Komplett Bank, Swedbank og Voss Veksel- og Landmandsbank levert sine kvartalsresultater. Følgende banker er blant de som i skrivende stund også har levert resultater for 3. kvartal.

DNB Bank ASA

Resultatet for 3. kvartal endte på 6059 millioner kroner, tilsvarende en økning på 386 millioner kroner fra 3. kvartal, 2018.

Banken skriver følgende om egne resultater: «Netto renteinntekter i tredje kvartal økte med 832 millioner kroner fra samme kvartal i fjor og 404 millioner fra forrige kvartal. Alle kundesegmenter har lønnsom volumvekst i kvartalet. Totalt økte inntektene med 16,4 prosent fra tredje kvartal i fjor, blant annet på grunn av økte utlån, reprising og økte inntekter fra andre, kapitallette produkter». 

Banken melder også om lavere driftskostnader sammenlignet med forrige kvartal og utlånsvekst på 22 milliarder kroner i bedriftsmarkedet.

I et intervju med nettavisen e24.no sier DNB-sjef Kjersti Braathen følgende: «– Spesielt i SMB-sektoren (små og mellomstore bedrifter), som blir den beste temperaturmåleren, der er det betydelige investeringer. Veksten for oss siste tolv måneder er nesten åtte prosent. Det er fortsatt veldig høy fart».

Videre melder banken om at likestillingskampanjen #huninvesterer har ført til investeringsvekst i sparemarkedet.

Full kvartalsrapport finnes her.

SpareBank 1 Gruppen: «styrket konsernresultat etter årets ni første måneder»

SpareBank 1 Gruppen melder om et resultat før skatt for hele konsernet på 1.721 (1.245) millioner kroner. Forbedringen i resultatet tilskrives «et vesentlig bedre resultat i livselskapet som følge av verdiregulering av selskapets eiendomsportefølje i 2. kvartal. Samtidig fortsetter veksten i forsikringsvirksomheten i Fremtind.» Pressemelding finnes her.

Administrerende direktør Sigurd Aune sier følgende om resultatene: « – Det har hittil vært et år med mange og store skadeutbetalinger, men vi leverer gode resultater innenfor de fleste forretningsområder i konsernet. Den underliggende driften er solid, og vi lykkes med å realisere høy vekst i de største selskapene».

Full kvartalsrapport finnes her.

SpareBank 1 Østlandet

Banken melder følgende: «SpareBank 1 Østlandet fikk et resultat for tredje kvartal isolert på 409 millioner kroner (362). God kundevekst, økte utlån, solide bidrag fra finans og fortsatt meget lave tap er årsaken til det positive resultatet… Banken har hatt god kundevekst de siste 12 månedene til tross for avviklede kundeforhold grunnet myndighetspålagt kundekontroll».

Kvartalsrapport kan lastes ned her.

SpareBank 1 NordVest

Banken melder om et resultat før skatt per 3. kvartal på 22,58 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 84,1 millioner kroner fra samme periode i 2018. Banken viser blant annet til god etterspørsel etter kreditt og andre finansielle tjenester.

Kvartalsrapport kan lastes ned her.

SpareBank 1 Nord-Norge: «Solid resultat preget av lave tap og god underliggende bankdrift»

Banken oppnår et resultat før skatt på 2,1 milliarder kroner, 686 millioner kroner mer enn samme periode i 2018, og viser til god kostnadskontroll og lave tap som positive bidrag til resultatet. Konsernsjef Petter Høiseth viser til god drift, forhold i SpareBank 1-alliansen og en landsdel som går godt.

Kvartalsrapporten finnes i sin helhet her.

KLP Banken

I kvartalsrapporten for tredje kvartal viser banken til følgende hovedtrekk: stabil vekst i boliglån og innskudd, økte netto renteinntekter og sterkere resultatbidrag fra personmarkedet. Videre melder banken om et driftsresultat før skatt på 77,3 (71,1) millioner kroner.

Kvartalsrapport kan lastes ned her.

Eika Gruppen: Slår ikke fjorårets rekordresultat

Eika Gruppen leverer i 3. kvartal et resultat før skatt på 172 millioner kroner. Tilsvarende resultat for 3. kvartal i fjor var på 202 millioner kroner. Videre melder de om et resultat hittil i år på 465 millioner kroner, mot 402 millioner kroner i fjor.

I pressemeldingen skriver de at resultatet er bedre enn forventet, og viser til økte inntekter som følge av god kostnadskontroll, moderat skadeutvikling og vekst i bestandspremie.

Full kvartalsrapport kan lastes ned her.

Totens Sparebank

Banken melder om et resultat før skatt på 192,8 millioner kroner. Tilsvarende resultat i samme periode i fjor var 184,1 millioner kroner. Driftskostnadene ligger på samme nivå som i forrige kvartal, dette er høyere enn i 2018. Isolert resultat for 3. kvartal ble 62,6 millioner kroner før skatt, mot 54,5 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal.

Full kvartalsrapport kan lastes ned her.

Hønefoss Sparebank

Banken melder om et driftsresultat før skatt på 29,2 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Etter 3. kvartal, 2018 var resultatet til sammenligning på 23 millioner kroner.

Full kvartalsrapport finnes her.

Sparebanken Møre: «Beste kvartal for Sparebanken Møre»

Banken melder om et resultat etter skatt i tredje kvartal på 180 millioner kroner. I samme kvartal, 2018 var tilsvarende tall på 149 millioner kroner. Administrerende direktør Trond Lars Nydal viser blant annet til kundevekst og god kostnadskontroll  som forklaring på årets beste kvartal.

Full kvartalsrapport kan lastes ned her.

Kilder: bankenes finansrapporter, newsweb.oslobors.no, finansavisen.no,
news.cision.com, mynewsdesk.com, dnbnyheter.no, e24.no, blog.ewi.no,
mckinsey.com
Abonner på nyhetsbrevet vårt