Forsikring

Tryg Norge hadde en vekst i netto premier på 4,8% i 2018

Tryg Norge hadde nettopremier målt i norske kroner på 8,18 milliarder for 2018, sammenliknet med 2017 som ble 7,85 millarder. Tryg Norge rapporterer en Combined ratio på 87,7 prosent for 2018, noe som er i linje med året 2017 med 87,9 prosent.

Tryg Norge 2018 hovedtall og høydepunkter

– Nettopremier målt i norske kroner på 8,18 milliarder.
– Vekst i netto premier ble 4,8% sammenliknet med 2017.
– Combined ratio 2018: 87,7% (87,9% i 2017)
– Cost ratio: 13,9% (14,7 i 2017)
> Merk at veksttallene er målt som Tryg rapporterer det i danske kroner
> Merk at Tryg diskonterer skadeutbetalingene, så combined ratio skal opp ca. 1 prosentpoeng (estimat) til 89,2 for å bli sammenliknbar med norske selskaper som ikke diskonterer.

Noen høydepunkter i 2018 for Tryg Konsernet, relatert til Norge:

1. kv 2018:  Tryg inngikk en partneravtale med GoMore, den største delingsøkonomiplattformen for bildeling i Norden.
2. kv. 2018: Tryg kjøpte Troll Forsikring i Norge med en portefølje på 120 millioner kroner og 12.000 private kunder.
3. kv 2018: Tryg lanserte ‘Sidekick‘, en ny bilforsikring for unge i Norge. Tryg Norge inngikk et partnerskap med NITO, som har nesten 90.000 medlemmer.
4. kv 2018: Strategisk nordisk partnerskap med Danske Bank for blant annet å styrke selskapets distribusjon.

Kvartalsvis utvikling i nettopremier

Figur 1: Kvartalsvis utvikling i nettopremier målt i norske kroner

Kvartalsvis utvikling i ratios

Figur 2: Kvartalsvis utvikling ratios direkte fra finansrapporten til Tryg

Kilder: Tryg, earlywarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt