Lån

Etterspørselen etter fastrentelån øker for fjerde kvartal på rad

I følge Norges Banks utlånsundersøkelse rapporterer bankene økt etterspørsel etter fastrentelån og forventer ytterligere økning i 1. kvartal 2019. Bankene venter mindre endringer i utlånsrentene til husholdningene og uendrede utlånsmarginer i 1. kvartal.

De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltok i Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse om bankenes kredittpraksis og hvordan de vurderer etterspørsel etter lån: DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SpareBank 1 SR- bank, SpareBank 1 Østlandet, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør.

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i 4. kvartal 2018. Låneetterspørselen var likevel marginalt høyere enn ventet i 3. kvartal. Etterspørselen etter førstehjemslån og fastrentelån var også lite endret. I 3. kvartal ventet bankene at etterspørselen etter fastrentelån ville øke litt i 4. kvartal. Bankene venter om lag uendret låneetterspørsel fra husholdningene i 1. kvartal 2019.

Bankene meldte at både utlånsrentene og finansieringskostnadene økte i 4. kvartal, i tråd med forventningene i 3. kvartal. De rapporterte om noe sterkere konkurranse og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger. I 1. kvartal venter bankene at både Norges Banks styringsrente og finansieringskostnadene øker noe. Bankene rapporterte at de kun venter mindre endringer i utlånsrentene til husholdningene og uendrede utlånsmarginer i 1. kvartal.

Les hele rapporten her

Forventet økning for styringsrenten og pengemarkedsrenten

Norges Bank rapporterte et korrigert anslag av utlånsrenten for boliglån, Nibor, og styringsrenten i Pengepolitisk rapport 4/18. Det er forventet at rentene skal opp noe mindre i kv. 3-4 2021, enn det som var rapportert i 4/18 rapporten.

Forventet økning til kv. 3 2021:
– Utlånsrente, boliglån: økning på 1,28 prosentpoeng;
– NIBOR: økning på 1,25 prosentpoeng;
– Styringsrenten: opp med 1,21 prosentpoeng.

 

Kilder: Norges Bank, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt