Forsikring

Hovedtall 3. kvartal 2018 – Tryg øker premievolumene i Norge

Tryg konsernets resultat i 3. kvartal er opp fra 2. kvartal, men noe ned i forhold til samme periode i fjor. Finansresultatet for 3. kvartal trekker resultatene opp. Tryg øker premievolumene i Norge, noe som blant annet skyldes porteføljeoppkjøp, samt høyere priser og en generell positiv trend i næringsmarkedet. Tryg Norge øker Combined Ratio i 3. kvartal til 89,2%, hovedsakelig grunnet en høyere skadeprosent.