Lån

I 2018 hadde Samsparbankene sterkere utlånsvekst enn internettbankene i PM

Det er nå Samsparbankene som har den største prosentvise veksten på utlån i personmarkedet i 2018. Internettbankene opplever en tydlig reduksjon i utlånsveksten. De store bankene som DNB, Handelsbanken og Nordea hadde i 2018 en svakere vekst enn ulike grupper av regions- og lokalbanker.

Bankgrupperinger

I denne undersøkelsen er det analysert og rangert grupper av banker og større nasjonale banker på 12 måneders vekst i utlån i personmarkedet for 2018, samt endringene fra 2017. I appendiks er det listet hvilke banker som tilhører de enkelte gruppene og hvordan veksten er beregnet.
– Merk at utvalget på Eikabanker når det gjelder utlån i PM er et mindre utvalg. Dette fordi så få Eikabanker har rapportert tall så langt.

– Størst utlånsvekst i 2018 hadde Samsparbankene på 11,6 prosent, og var dermed også gruppen som økte veksten mest med 4,4 prosentpoeng fra 2017. Handelsbanken hadde også et relativt stort løft sammenliknet med 2017 og er opp 3,5 prosentpoeng.
– Internettbankene har det største fallet i utlånsvekst med -2,75 prosentpoeng fra 2017. Danke Bank hadde også et relativt stort fall sammenliknet med 2017 og er ned 2,72 prosentpoeng.

 

Appendiks: Bankgrupper på PM
Vekstberegninger er basert på summerte volumer fra de bankene som har tilgjengelige PM tall på utlån. Volumene er hentet fra utlåns- og innskuddsnotene til bankene. For utlån er det også inkludert eventuelle lånvolumer overført  boligkreditt og til livselskaper.

Bankgrupperinger og banker i undersøkelsen:
– 4 større SB regionsbanker: SB1-SR, SB1-SMN, SB1-SNN, SB1-Østlandet
– Større regionsbanker: SB1-SR, SB1-SMN, SB1-SNN, SB1-Østlandet, SB Vest
SB Sør
– Samspar-banker: SB1-Telemark, SB1-RingerikeHadeland, SB1-ØstfoldAkershus, SB1-SureSunnmøre, SB1-Gudbrandsdal, SB1-Nordvest,
SB1-BV
– Regionsbanker ex. SB1: SB Vest, SB Sør, SB Øst, SB Helgeland, SB Møre,
SB Sogn og Fjordane, Fana SB
– Eikabanker:  Aurskog, Toten, Odal, Grue, Sandnes, Hjartdalsbanken, Stømmen, Jæren, Indre Sogn
– Internettbanker
: Gjensidige Bank, Storebrand Bank, BN Bank, Sbanken,
Landkreditt Bank, OBOS-Banken, KLP Banken (kun innskudd)

Kilder: Finansrapporter, SSB, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt