Kunde og Marked

Flere banker har levert resultater for 3. kvartal i dag

Storebrand Bank, Handelsbanken og Komplett Bank er blant bankene som i dag har levert resultater for 3. kvartal.

Resultatfall for Storebrand – fikk konsernresultat på 700 millioner

Storebrand må se resultatene falle i tredje kvartal, men overgår likevel analytikernes prognoser. Selskapet vokser i satsingsområdet for sparing og styrker kapitalsituasjonen.

Finanskonsernet fikk et konsernresultat før amortisering på 700 millioner kroner i tredje kvartal. Det er ned fra 853 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor, men likevel høyere enn hva analytikerne hadde sett for seg.

Samtidig falt Storebrands driftsresultat til 586 millioner kroner fra 685 millioner, mens resultatet etter skatt gikk ned til 461 fra 526 millioner kroner. Her hadde analytikerne ventet et resultat etter skatt på 427 millioner kroner.

Newsweb: Link her
E24: Link her

Handelsbanken med solid vekst i 3. kvartal

Handelsbanken hadde sitt nest beste kvartal i 3. kvartal. Dette skyldes hovedsakelig vekst i privatmarkedet grunnet en avtale med juristforbundet.

Handelsbanken økte inntektene marginalt fra 1.016 millioner til 1.047 millioner kroner i tredje kvartal. Til tross for svak økning i inntektene, økte driftsresultatet med 42 prosent fra 494 millioner til 701 millioner kroner.

Det økte driftsresultatet skyldes i stor grad reduksjon i tap på utlån, da de kun tapte 16 millioner i 3. kvartal i år mot fjorårets 3. kvartal på 160 millioner kroner.

Newsweb: Link her
Finansavisen: Link her

Komplett Bank har fått bedre kontroll på utlånstapene

Resultatet ble 80,5 millioner kroner, opp fra 75,1 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Utlånsboka rommet 8,36 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, en økning på 12 prosent fra i fjor.

Newsweb: Link her
Finansavisen: Link her

Voss Veksel- og Landmandsbank

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA legg i dag fram delårsrapport for 3. kvartal 2019 med ei framleis positiv og god utvikling for banken. Tala syner ein god vekst i inntekter, reduserte kostnader, god kundetilfang og låge tap. Sjå vedlegg for komplett delårsrapport og figurar.

Newsweb: Link her

Swedbank’s Interim report for the third quarter 2019

Swedbank’s President and CEO Jens Henriksson comments: «I am proud and enthusiastic about being the CEO of Swedbank. We have an extensive activity plan that I am familiarising myself with and will develop, but above all and foremost I am looking forward – every day and together with my colleagues – to making banking easier for our customers.»

Newsweb: Link her

Abonner på nyhetsbrevet vårt