Makro og bankmarked

Fana Sparebank og Sbanken bruker mest på markedsføring

I 2019 brukte bankene i snitt 5 % av totale kostnader på markedsføring.

I en sammenlikning av tall hentet fra et utvalg banker, ser vi at Fana Sparebank og Sbanken bruker relativt sett mest på markedsføring. 10 % av kostnadsbudsjettet til Fana Sparebank gikk til markedsføring i 2019. Til sammenlikning brukte Sbanken 65 millioner og 8,9 % av kostnadene på markedsføring.

DNB Bank bruker 805 millioner eller 3,7 % av kostnadene på «marketing and public relations». Av andre banker ser man at SB1-Telemark og SB1-ØstfoldAkershus rangerer høyt på listen over banker.


Figur 1: andel markedsføringskostnader av driftskostnader.

 

Figur 2: andel markedsføringskostnader av forvaltningskapital (FVK).

Alliansebanker brukte mindre på markedsføring i 2019 enn i 2018

Alliansebankene får en viss drahjelp fra markedsføringen i regi av sin alliansegruppe.  Eika-gruppen brukte 35 millioner kroner i 2019, noe som er ned fra 43 millioner kroner året før. Sparebank 1-gruppen brukte 56 millioner kroner i 2019, mot 113 millioner kroner i 2018.

Kilder: bankenes finansrapporter

Legg igjen en kommentar