Kunde og Marked

Sparebanken Vest med god kundevekst og økte inntekter i 2018

Sparebanken Vest leverte et sterkt resultat for 2018. Banken vokser og øker inntektene fra bankdriften, inkludert kontroll på kostnadene, god kredittkvalitet og lave tap.

Noen høydepunkter i 2018 og fremtidsutsikter

– I 2018 har Sparebanken Vest jobbet med å posisjonere seg som «Familiebanken» og banken har blant annet fått nær 6.000 nye kunder under 18 år, noe som er opp med 34 prosent i forhold til 2017
– I høst lanserte Sparebanken Vest Buffer for bedrifter, som er en digital løsning hvor bedriften kan se hvor mye de kan få i likviditetsbuffer basert på hvor mye de har fakturert ut til sine kunder.
– Om 2019: «Banken har kostnadsstruktur, organisasjonskultur og digital plattform som tilsier at vi er rigget for vekst. Målsettingen er derfor at vi innenfor den ordinære virksomheten skal ta ytterligere markedsandeler i 2019» – Sparebanken Vest.

Resultat og nøkkeltallsutvikling på konsern per 4. kvartal 2018

Figur 1 viser utvikling i utvalgte resultatkomponenter per kvartal

– Netto renteinntekter ble 2.716 millioner kroner (2.565 millioner kroner) i 2018.
– Driftskostnadene totalt for 2018 var 1.497 millioner kroner, sammenlignet med 1.450 millioner kroner i 2017.
– Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 2.153 millioner kroner i 2018 sammenlignet med 1.844 millioner kroner året før.

 


Figur 2 viser utvikling i utvalgte nøkkeltall per kvartal (hittil i år tall)

– Egenkapitalavkastningen for året som helhet ble 11,9% mot 11,0% i 2017.
– Ved utgangen av 2018 hadde Sparebanken Vest en ren kjernekapitaldekning på 14,9%, som er ned fra 15% i 2018.

Markedsutvikling på utlån og innskudd for PM og BM


Figur 3 viser beregnet 12 måneders utlånsvekst for PM og BM sammenliknet med samme periode i fjor (basert på hittil i år tall)

– Lån til privatmarkedet 120,5 milliarder kroner, sammenlignet med 112,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Dette tilsvarer en 12-måneders vekst på 7,4%.
– Bedriftsmarkedet (inkludert offentlig forvaltning) har hatt en 12-måneders vekst på 9,8% og brutto utlån var ved utgangen av 2018 på 39,4 milliarder kroner.
– I løpet av 2018 fikk Sparebanken Vest 15.839 nye personkunder og 2.414 nye bedriftskunder.

Figur 4 viser beregnet 12 måneders innskuddsvekst for PM og BM sammenliknet med samme periode i fjor (basert på hittil i år tall)

– Beregnet innskuddsvekst på PM: 3,5% (2,9%).
– Beregnet 12 måneders innskuddsvekst på BM: 7,5% (5,9%).

Kilder: Finansrapporter, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt