Lån

Med en solid gjeldsøkning hos pensjonister i ryggen rapporterer BN Bank en kraftig økning i seniorlån

En voksende gruppe pensjonister takker ja til seniorlån som oppfattes som «gratis penger» så lenge man lever. BN Bank opplever stor vekst i gruppen 60+ med en volumøkning på nesten 15 prosent i 2018 i dette segmentet. Ligningsdata fra 2012 til 2017 viser at gjeldsveksten blant nordmenn over 67 år har vokst med 45 prosent i denne perioden, noe som er langt over veksten i andre alderssegmenter.

Bakgrunn – hva er et seniorlån?

Dersom pensjonen og andre inntekter ikke rekker til har man mulighet til å låne på formuen man har i boligen. I praksis finnes det 2 muligheter:
– Vanlig nedbetalingslån eller rammelån med pant i bolig (med eller uten avdragsfrihet)
– Seniorlån med avdragsfrihet så lenge man lever.

Renten på vanlig rammelån er lavere, men dersom man ikke kan betale tilbake risikerer man tryggheten og man må kanskje selge boligen. Seniorlånet er dyrere, men låntaker slipper å betale renter og avdrag på lånet så lenge hun eller han bor i boligen. I stedet legges rentene og renters rente til lånet – som følgelig vokser og dermed reduserer boligkapitalen til låntaker med tiden. Banken tar dermed en kalkulert risiko som blir betalt i form av en rente som ligger rundt en prosent over ordinære boliglånsvilkår.

Hvorfor er dette viktig?

Med bakgrunn i en aldrende befolkning spør mange banker seg hvor veksten i utlån skal komme fra. Svaret kan være (eller skape) en økende forbruksmentalitet hos de over 60 år, der en stor del av forbruket skal finansieres med oppspart kapital i boligen.
Tabellen nedenfor viser at gjelden for de over 66 år har økt med 45 prosent i perioden, noe som er høyt over andre aldersgrupper.


Kilde: SSB ligningsdata

Økningen i gjeld for pensjonister har to kilder:
– Eldre trer inn i pensjonistenes rekker med høyere boliggjeld
– Eldre tar opp lån som pensjonist for å dekke en rekke formål

Eksempler på Seniorlån i markedet

1)  Litt Extra: Tilbyr senior lån til de over 60 år via nettsiden og flere banker, blant annet Sparebank 1-eide BN Bank og KLP Bank, selger dette lånet. Selskapet Litt Extra hadde 7,2 millioner i inntekter i 2017 og et resultat etter skatt på 2,14 millioner.

2) DNB tilbyr senior rammelån til de over 62.

Seniorlånet til Litt Extra gir faktisk avdragfrihet så lenge du lever inkludert borett og der banken tar risikoen til slutt. DNB sitt seniorlån er på mange måter et vanlig rammelån på inntil 50 prosent av boligverdien med avdragfrihet under lånets løpetid.

Kilder: DNB, LittExtra, BN Bank, SSB

Legg igjen en kommentar