Kunde og Marked

Sparebanken Vest øker netto renteinntekter i tredje kvartal og leverer et godt resultat

Sparebanken Vest leverer økte netto renteintekter, samtidig som driftkostnadene viser en flat utvikling. Banken hadde en 12 måneders utlånsvekst i personmarkedet (PM) på 7,5% og i bedriftsmarkedet (BM) på 8,0%.

Resultat og nøkkeltallsutvikling på konsern per 3. kvartal 2018


Figur 1 viser utvikling i utvalgte resultatkomponenter per kvartal

Fra Sparebanken Vest sine kommentarer:
– «Netto renteinntekter i kvartalet er på 692 millioner kroner (650 millioner kroner), som tilsvarer en økning på 6,5 % fra tilsvarende kvartal i fjor. Veksten forklares med høy kundeaktivitet innen både person- og bedriftsmarked.
– Driftskostnadene for konsernet er 358 millioner kroner (346 millioner kroner). For morbanken isolert er driftskostnadene 300 millioner kroner (298 millioner kroner), og viser en fortsatt flat utvikling
– Resultatene fra tilknyttede selskaper bidrar med en resultatandel på 26 millioner kroner (39 millioner kroner) i kvartalet. »

 


Figur 2 viser utvikling i utvalgte nøkkeltall per kvartal (hittil i år tall)

Fra Sparebanken Vest sine kommentarer:
– «Ren kjernekapitaldekning er 15,0 %, inkludert 60 % av resultatet for perioden. Dette er noe høyere enn bankens mål.
– Egenkapitalavkastningen er 11,7 % (12,2 %) for kvartalet isolert, og 12,2 % (11,2 %) hittil i år.»
– Beregnet Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er 1,48 % (1,52 %).

Markedsutvikling på utlån og innskudd for PM og BM


Figur 3 viser beregnet 12 måneders utlånsvekst for PM og BM sammenliknet med samme periode i fjor (basert på hittil i år tall)

– Beregnet 12 måneders utlånsvekst på PM inkludert lån overført til boligkreditt: 7,5% (6,8%).
– Beregnet 12 måneders utlånsvekst på BM: 8,0% (8,8%).

 


Figur 4 viser beregnet 12 måneders innskuddsvekst for PM og BM sammenliknet med samme periode i fjor (basert på hittil i år tall)

– Beregnet innskuddsvekst på PM: 3,9% (2,7%).
– Beregnet 12 måneders innskuddsvekst på BM: 6,0% (8,9%).

Kilder: Finansrapporter, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt