Innovasjon

PSD2 gir bankene sterkere insentiver til å kjøpe seg inn i fintech-virksomheter

Ved å gå inn på eiersiden av tredjepartsaktører, og slik gjøre dem til integrerte deler av virksomheten, sikrer bankene seg både kundeforhold og ny teknologi.

En stor gamechanger

Selv om PSD2 i utgangspunktet er en videreføring av PSD1-direktivet fra 2007, vil innføringen bety store endringer for det europeiske betalingstjenestemarkedet. Som Finans Norge fremhever på sin temaside om PSD2, var hovedformålet med PSD1 å øke mellomstatlig handel i EU, samt stille standardiserte krav om varsling, priser og informasjon. PSD2 innebærer derimot en fullstendig redefinering av hva betalingstjenester er og hvilke aktører de omfatter.

PSD2 og den dereguleringen som medfølger, tilrettelegger slik for ankomsten og muligens også dominansen til nye aktører og tjenester.

Hvordan forholder bankene seg til de nye tidene?

Vi ser at store banker har gått i bresjen for å omfavne og integrere ulike fintech-virksomheter ved ankomst til Norge. Det er ikke bare for å sikre seg markedsposisjon at bankene gjør dette; De drar også stor nytte av teknologien og løsningene som tredjepartene har utviklet.

Som påpekt i et innlegg på nettstedet Systek, er dette en hovedmotivasjon bak bankenes deltakelse i Vipps-samarbeidet: «Tjenesten Vipps utvikles i rivende fart og inngår strategiske samarbeid. I 2018 fusjonerte Vipps med BankID Norge og BankAxept. For kundene i Norge betyr dette en enda mer sømløs betalingstransaksjon og kanskje også helt nye måter å betale på.»

DNB Ventures er et annet godt eksempel på denne trenden. DNB Ventures har 250 millioner kroner til rådighet for å investere i vekstselskaper innen finans. Hver enkeltinvestering kan være på inntil 40 millioner kroner, og til gjengjeld krever de en eierandel på mellom 10 % og 30 %. Så langt har DNB Ventures blant annet investert seks millioner kroner i betalingstjenesten Payr (nyhetssak her), nærmere 39 millioner kroner i spareappen Spiir (nyhetssak her) og 7 millioner kroner i proptech-selskapet Unite Living (nyhetssak her).

Omfavner Open Banking

Så langt tyder bankenes tilnærming til PSD2 på at de anerkjenner at Open Banking har kommet for å bli. I et mer langsiktig perspektiv forventes det at PSD2 vil øke konkurransen i bransjen og gi forbrukerne både lavere priser og økt brukervennlighet. Digitaliseringen av bankbransjen kan også komme til å gå raskere enn den ellers ville ha gjort, da Open Banking øker tilgangen på nyvinnende teknologi.

DNB er blant bankene som per i dag har åpnet APIer, slik at bedriftssystemer kan utveksle data og informasjon og kommunisere. Per Kristian Næss-Fladset, DNBs sjef for Open Banking, uttalte følgende da nyheten om at banken åpnet APIene sine ble kjent:

«– Her er det store muligheter. Jo mer vi åpner, desto mer får vi tilbake som vi kan bruke til å utvikle enda bedre eller nye tjenester som gjør hverdagen enklere for kundene våre. Det er likevel helt avgjørende at dette skjer på kundens initiativ og premisser.» (Full nyhetssak her).

PSD2 er et innovasjonsfremmende tiltak som gir nye muligheter for tjenestelevering, noe som også betyr at bankene må jobbe på nye måter for å holde på kundene sine. Så langt ser vi en vedvarende trend hvor bankene søker å dra nytte av tjenestene fintech-virksomhetene leverer.

Bankene har frist innen september, 2019 til å implementere PSD2.

Kilder: dnbnyheter.no, medium.com, estatenyheter.no, dn.no,
systek.no, finansnorge.no

Legg igjen en kommentar