Sparing

Nesten hver fjerde sparekrone i personmarkedet går ikke til banksparing

Det norske privatmarkedet for sparing er i bevegelse. Fortsatt er det banksparing som dominerer; Nordmenn setter 76 % av sparemidlene i bank.

Banksparing dominerer fortsatt, men både fondssparing og liv- og pensjonssparing vokser mer.

Figur 1: Volum og andel av totalsparing per første halvår, 2019.

Figur 2: Volumvekst i ulike spareformer per første halvår, 2019.

Fondssparing og liv- og pensjonssparing er på vei opp.

Til sammen er nesten en fjerdedel av nordmenns sparemidler i fond og liv- og pensjon, med et totalvolum på 430,6 milliarder ved halvårsskiftet. Til sammenlikning hadde husholdningene 1338,4 millarder i bankinnskudd.

  • Som referert i en tidligere sak, er det relativt store regionale forskjeller i beholdningen av fondsandeler utenfor banksparing. Rogaland, Oslo og Akershus peker seg ut der beholdningen per person er størst.

Storebrand er største aktør innen konkurranseutsatte liv- og pensjonsprodukter basert på forsikringsforpliktelser og fripoliser.

DNB dominerer i banksparing og fondssparing

DNB er største aktør innen både banksparing og fondssparing med markedsandeler over 31 % på begge områder.

Selv om veksten i både fond og liv- og pensjonssparing er mer enn det dobbelte av banksparing vil man, hvis trenden fortsetter, måtte vente fem år før hver 3. krone går til andre spareformer enn bankinnskudd.

  • Den absolutt største spareformen i Norge ligger i egen eiendom (bolig, hytter etc). Norske privathusholdningers realkapital hadde ved utgangen av 2017 en beregnet markedsverdi på 7054 milliarder kroner, ifølge SSBs inntekts- og formuestatistikk for husholdninger. Denne kapitalen består først og fremst av boliger.

Figur 3: Volum og markedsandel i banksparing per første halvår, 2019.

Figur 4: Volum og markedsandel i fondssparing blant bankene – august 2019.

Figur 5: Volum og markedsandel i liv- og pensjonssparing  per første halvår, 2019

Kilder: VFF, SSB, Finans Norge, earlyWarning

Legg igjen en kommentar