Sparing

Antallet spareavtaler har passert en million

Fast, månedlig fondssparing er mer populært enn noensinne.

Det totale antallet faste månedlige spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond har nå passert en million. Det fremkommer av VFFs årlige Spareavtaleundersøkelsen for 2019, som også har følgende funn:

  • Mer enn 165 000 nye spareavtaler ble registrert i 2019, og dette er den høyeste økningen VFF har målt.
  • Antallet nye spareavtaler økte med 18 % i 2019, sammenlignet med 6 % i 2018 og 4 % i 2017.
  • Månedlig beløp spart i gjennomsnitt: 926 kroner (32 kroner mindre enn i 2018).
  • Månedlig totalsparing: litt over en milliard kroner (nærmere 13 milliarder kroner i året).
  • Menn utgjør 62 % av den totale sparingen, sparer mer i måneden og har flere spareavtaler enn kvinner.
  • Aldersgruppen 40-59 år har flest spareavtaler, men den prosentvise økningen er størst, på 26 %, i aldersgruppen 25-39 år.

VFFs faktaark om undersøkelsen finnes her.

Nordmenn er sparere, også i tider med store omveltninger

I VFFs månedlige statistikk ser man at sparerne i april begynte å vende tilbake til fondene, etter at man i mars så et stort fall i kjølvannet av koronasituasjonen, da personkundene nettosolgte fond for over 12 milliarder. VFF skriver følgende om aprilsparingen: «Etter et dramatisk nedsalg i verdipapirfond i mars, sildret penger tilbake til fondene i april».

I april ble det nettotegnet verdipapirfond for 5,4 milliarder kroner netto. Nettosalget i norske verdipapirfond har hittil i år vært på 42 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen steg med 6,5 % i april, til 1245 milliarder kroner, noe som er på linje med nivået i juni, 2019.

Videre nettotegnet personkundene verdipapirfond for totalt 3 milliarder kroner i april, hvorav 2,8 milliarder ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og det resterende i rentefond.

Aprilstatistikken viser at nordmenn ikke holder pengene i banken til enhver pris. Med dagens rentesituasjon i bankene, med innskuddsrenter nær null, i tillegg til en styringsrente på 0 % kan den begynnende tilbakevendingen til fond være et ønske om å få avkastning for pengene sine, også i tider med økonomisk og global uro.

Kilder: VFF, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt