Makro og bankmarked

Langt færre husholdninger venter økning i innskudds- og lånerentene

Forventningene i 2. kvartal er på alle måter preget av koronasituasjonen.

Ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse for 2. kvartal, gjennomført fra 27. april til 14. mai, forventer husholdningene høyere prisvekst og lavere lønns- og pensjonsutvikling de neste tolv månedene. I tillegg ser man endringer i forventningene til renteutvikling:

Figur 1: skjermbilde fra Norges Banks forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2020.

  • 17,4 % forventer en økning i nivået på innskudds- og lånerenter i løpet av de neste 12 månedene. Dette er 23,6 prosentpoeng lavere enn i forrige kvartal.
  • 39,8 % forventer uendrede låne- og innskuddsrenter (ned 7,8 prosentpoeng i 1. kvartal), og 35,8 % forventer at rentenivået vil falle (opp 28,1 prosentpoeng i 1. kvartal).

Forventningene er negative, men kunne ha vært enda verre

Finans Norges forventningsbarometer for 2. kvartal viser, til tross for nedgangsperioden vi er inne i, at fallet i husholdningenes forventninger til både egen og landets økonomi er lavere enn ventet. Husholdningene hadde lavere forventninger under finanskrisen, og forventningene til 2. kvartal er på nivå med forventningene da oljeprisen falt kraftig i 2014.

Finans Norges Idar Kreutzer sier følgende om resultatene: «– Ekspansiv pengepolitikk og statlige støtteordninger har sannsynligvis, i kombinasjon med forventingen om kraftige finanspolitiske stimulanser, bidratt til et noe mer moderat fall i Forventningsbarometeret dette kvartalet enn det som ellers kunne vært tilfellet».

Undersøkelsen ble gjennomført fra 7. mai til 14. mai, og har følgende hovedfunn:

  • Forvetningsbarometerets hovedindikator for 2. kvartal ligger på -16,7 mot 15,2 i 1. kvartal.
  • Negativ utvikling på samtlige indikatorer.
  • Størst negativ utvikling i forventningene knyttet til norsk økonomi og større anskaffelser.
  • Negativ forventningsindikator også til norsk økonomi i 2021.
  • Husholdninger med høyest inntekt rapporterer størst fall i forventninger, og den negative utviklingen er større blant menn enn blant kvinner.
Kilder: finansnorge.no, norgesbank.no
Abonner på nyhetsbrevet vårt