Innovasjon

Dette må mangfoldig rekruttering innebære i praksis

Ikke bare kjønn, men også ulike etnisiteter, aldersgrupper og legninger må representeres i finansbransjen. En slik rekruttering vil ikke bare være rettferdig, men også svært lønnsom. Slik lyder budskapet fra Finans Norge.

Kjønn er bare én dimensjon av mangfold, og derfor holder det heller ikke å sikte mot en rekruttering av like mange kvinner som menn.

Det såkalte lønnsomhetsperspektivet er en av hovedlinjene som arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Karr, trekker frem i en nylig episode av podkasten Finanslunsj med Fåne og Staavi. Som hun selv formulerer det: «Jeg tror ikke at virksomhetene vil satse ordentlig på dette med mindre de ser at det lønner seg på bunnlinja». Fordi rekruttering fra alle er bedre enn rekruttering fra halvparten – logisk sett. 

Karr trekker frem at det nok ikke er motvilje som ligger bak den vedvarende utfordringen med å oppnå reelt mangfold hos arbeidsstyrken i finansbransjen. Det handler først og fremst om manglende bevissthet og synliggjøring av strukturelle hindre, så vel som om hva ekte mangfold faktisk innebærer.  Seksuell orientering og etnisk opprinnelse er like viktige faktorer som kjønn, men det er fortsatt et stykke igjen til dette anerkjennes og vises i bransjen per se. 

En undersøkelse gjennomført av Finans Norge reflekterer godt hvordan mangfold fortsatt forstås endimensjonalt og snevert, som primært omhandlende kjønn:  

– Kun 6 % av ansatte i finansnæringen har en annen etnisk bakgrunn, og hoveddelen av disse er fra Nord-Europa.  

– Mens 2 av 3 bedrifter har nevnt ordet mangfold i sin årsrapport, har kun 1 av 3 omtalt mangfold i sin strategi. 

Finans Norge vil fortsette å sette fokus på mangfold fra arbeidsgivers perspektiv. I forbindelse med årets Pride-parade vil de for eksempel gå med NHO under paraden «arbeidsliv for alle». Det vil også bli gjennomført andre Pride-relaterte arrangementer, blant annet et frokostmøte på Rådhuset 17. juni. 

Pride feirer mangfold, men dette må også bli en integrert del av arbeidshverdagen til folk i bransjen. En slik integrasjon fordrer at man følger med på utviklingen, får mer fakta på bordet, og løfter gode initiativer fra bedriftene selv. Slik kan man fortsette innsatsen for å synliggjøre mangfold, og hva man går glipp av (kompetanse, kreativitet) ved homogene arbeidsstyrker. 

Lytt til episoden «Vi feirer mangfold med Pride» her.​

Kilder: Finans Norge, Finanslunsj med Fåne & Staavi

Legg igjen en kommentar